SNP Profiles of ICS 95   View Data

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
ACACAGAAAGAGAAACAAGGGGAAAAAC
1._GC-02-002-1-2
ACACAGAAAGAGAAACAAGGGGAAAAAC
2._MITC-000342
ACACAGAAAGAGAAACAAGGGGAAAAAC
3._ICS_95_Fld#_13_Plt#_1
ACACAGAAAGAGAAACAAGGGGAAAAAC
4._RUQ_1144
____________AA______________
5._RUQ_1144B
____________AA______________
6._RUQ_1144
__________CT________GG______
7._ICS_95
____________AA__AA__________
8._ICS_95
__________CTAA__AA__________
9._ICS_95
__________CTAA__AA__________
10._ICS_95
__________CTAA__AA__________
11._ICS_95
__________CTAA__AA__________
12._ICS_95
__________CTAA__AA__________
13._RUQ_1144
__________CTAA__AA__________
14._ICS_95
__________CTAA__AA__________
15._ICS_95
__________CTAA__AA__________
16._ICS_95
__________CTAA__AA__________
17._ICS_95
__________CTAA__AA__________
18._ICS_95
__________CTAA__AA__________
19._ICS_95
__________CTAA__AA__________
20._ICS_95
__________CTAA__AA__________
21._ICS_95
__________CTAA__AA__________
22._ICS_95
__________CTAA__AA__________
23._ICS_95
__________CTAA__AA__________
24._ICS_95
__________CTAA__AA__________
25._ICS_95
__________CTAA__AA__________
26._ICS_95
__________CTAA__AA__________
27._ICS_95
__________CTAA__AA__________
28._ICS_95
__________CTAA__AA__________
29._ICS_95
__________CTAA__AA__________
30._ICS_95
__________CTAA__AA__________
31._ICS_95
__________CTAA__AA__________
32._GC-01-128-7-05
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
33._GC-02-002-1-02
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
34._GC-03-039-4-03
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
35._GC-03-039-4-03
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTT__GT
36._GC-03-039-4-03
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
37._GC-01-128-7-05
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
38._GC-03-040-4-04
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
39._GC-03-040-4-04
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
40._GC-03-040-4-04
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
41._GC-03-040-4-04
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
42._GC-01-128-7-05
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
43._GC-01-128-7-05
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
44._GC-01-128-7-05
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
45._GC-02-002-1-02
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
46._GC-03-039-4-03
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
47._GC-03-039-4-03
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
48._GC-03-039-4-03
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
49._GC-03-040-4-04
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
50._GC-03-040-4-04
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
51._GC-02-2-1-02
ACACAGAACT__AAGTAACCGGTTTTGT
52._ICS_95
__________CTAA__AA__________
53._ICS_95
__________CTAA__AA__________
54._GC-03-040-4-04
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
55._GC-01-128-7-05
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
56._GC-03-039-4-03
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
57._ICS_95
__________CTAA__AA__________
58._ICS_95
__________CTAA__AA__________
59._ICS_95
__________CTAA__AA__________
60._RUQ_1144
__________CT__GT____GG______
61._GC-02-2-1-02
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
62._ICS_95
__________CTAA__AA__________
63._GC-02-2-1-02
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
64._GC-02-2-1-02
ACACAGAACTCTAAGTAACCGGTTTTGT
 1516171819202122232425262728
_Input profile
GGAAGGAGAAGGAAAGACAACCAGACAG
1._GC-02-002-1-2
GGAAGGAGAAGGAAAGACAACCAGACAG
2._MITC-000342
GGAAGGAGAAGGAAAGACAACCAGACAG
3._ICS_95_Fld#_13_Plt#_1
GGAAGGAGAAGGAAAGACAACCAGACAG
4._RUQ_1144
__GT____________AC__CG______
5._RUQ_1144B
__GT____________AC__CG______
6._RUQ_1144
______________CTAC__CC____CT
7._ICS_95
____CC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
8._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
9._ICS_95
____CC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
10._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
11._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
12._ICS_95
____CC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
13._RUQ_1144
__GTCC__AA__TT__ACTT__AGGTCT
14._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
15._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
16._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
17._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
18._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
19._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
20._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
21._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
22._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
23._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
24._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
25._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
26._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
27._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
28._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
29._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
30._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
31._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
32._GC-01-128-7-05
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
33._GC-02-002-1-02
__GTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
34._GC-03-039-4-03
CC__CCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
35._GC-03-039-4-03
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
36._GC-03-039-4-03
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
37._GC-01-128-7-05
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
38._GC-03-040-4-04
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
39._GC-03-040-4-04
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
40._GC-03-040-4-04
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
41._GC-03-040-4-04
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
42._GC-01-128-7-05
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
43._GC-01-128-7-05
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
44._GC-01-128-7-05
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
45._GC-02-002-1-02
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
46._GC-03-039-4-03
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
47._GC-03-039-4-03
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
48._GC-03-039-4-03
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
49._GC-03-040-4-04
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
50._GC-03-040-4-04
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
51._GC-02-2-1-02
CC__CCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
52._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTCGAGGTCT
53._ICS_95
__GTCC______TT__ACTTCGAGGTCT
54._GC-03-040-4-04
CCGTCCTT__GGTTCTACTTCGAGGTCT
55._GC-01-128-7-05
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
56._GC-03-039-4-03
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
57._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTGGAGGTCT
58._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTGGAGGTCT
59._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTGGAGGTCT
60._RUQ_1144
__GT__CT______CTACTTCGAGGTCT
61._GC-02-2-1-02
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
62._ICS_95
__GTCC__AA__TT__ACTTGGAGGTCT
63._GC-02-2-1-02
CC__CCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
64._GC-02-2-1-02
CCGTCCTTAAGGTTCTACTTCGAGGTCT
 2930313233343536373839404142
_Input profile
AGATAGACCGGGGGAGGGCCATATAGAA
1._GC-02-002-1-2
AGATAGACCGGGGGAGGGCCATATAGAA
2._MITC-000342
AGATAGACCGGGGGAGGGCCATATAGAA
3._ICS_95_Fld#_13_Plt#_1
AGATAGACCGGGGGAGGGCCATATAGAA
4._RUQ_1144
__________GG________________
5._RUQ_1144B
__________GG____________AG__
6._RUQ_1144
____AGACCGGG______________AA
7._ICS_95
______ACCGGG__CTGG____AT____
8._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
9._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
10._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
11._ICS_95
CT____ACCG____CTGG____AT____
12._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
13._RUQ_1144
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
14._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
15._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
16._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
17._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
18._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
19._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
20._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
21._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
22._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
23._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
24._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
25._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
26._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
27._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
28._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
29._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
30._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
31._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
32._GC-01-128-7-05
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
33._GC-02-002-1-02
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
34._GC-03-039-4-03
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
35._GC-03-039-4-03
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
36._GC-03-039-4-03
CTATAGACCG__GGCTGGGGATATAGAA
37._GC-01-128-7-05
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
38._GC-03-040-4-04
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
39._GC-03-040-4-04
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
40._GC-03-040-4-04
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
41._GC-03-040-4-04
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
42._GC-01-128-7-05
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
43._GC-01-128-7-05
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
44._GC-01-128-7-05
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
45._GC-02-002-1-02
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
46._GC-03-039-4-03
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
47._GC-03-039-4-03
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
48._GC-03-039-4-03
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
49._GC-03-040-4-04
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
50._GC-03-040-4-04
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
51._GC-02-2-1-02
__CCAGACCGGGCCCTGGGGATATAGAA
52._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
53._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
54._GC-03-040-4-04
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
55._GC-01-128-7-05
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
56._GC-03-039-4-03
CTATAGACCGGGGGCTGGGGATATAGAA
57._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
58._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
59._ICS_95
CT____ACCGGG__CTGG____AT____
60._RUQ_1144
____AGACCGGG__CT________AGAA
61._GC-02-2-1-02
CT__AGACCGGG__CTGGGGATAT__AA
62._ICS_95
CT____ACGGGG__CTGG____AT____
63._GC-02-2-1-02
CTCCAGACCGGGCCCTGGGGATATAGAA
64._GC-02-2-1-02
CTCCAGACCGGGCCCTGGGGATATAGAA
 4344454647484950515253545556
_Input profile
ATAGAGAGGGAACGAGCCCCGGACAACC
1._GC-02-002-1-2
ATAGAGAGGGAACGAGCCCCGGACAACC
2._MITC-000342
ATAGAGAGGGAACGAGCCCCGGACAACC
3._ICS_95_Fld#_13_Plt#_1
ATAGAGAGGGAACGAGCCCCGGACAACC
4._RUQ_1144
__________________AC______CC
5._RUQ_1144B
__________________AC______CC
6._RUQ_1144
ATCT________CG____________CC
7._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
8._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
9._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
10._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
11._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
12._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
13._RUQ_1144
AT______GG________CC__GT__CC
14._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
15._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
16._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
17._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
18._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
19._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
20._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
21._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
22._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
23._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
24._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
25._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
26._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
27._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
28._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
29._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
30._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
31._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
32._GC-01-128-7-05
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
33._GC-02-002-1-02
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
34._GC-03-039-4-03
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
35._GC-03-039-4-03
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
36._GC-03-039-4-03
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
37._GC-01-128-7-05
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
38._GC-03-040-4-04
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
39._GC-03-040-4-04
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
40._GC-03-040-4-04
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
41._GC-03-040-4-04
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
42._GC-01-128-7-05
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
43._GC-01-128-7-05
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
44._GC-01-128-7-05
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
45._GC-02-002-1-02
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
46._GC-03-039-4-03
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
47._GC-03-039-4-03
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
48._GC-03-039-4-03
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
49._GC-03-040-4-04
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
50._GC-03-040-4-04
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
51._GC-02-2-1-02
ATCTAGAGGGAACGCTCCCCGGGTAACC
52._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
53._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
54._GC-03-040-4-04
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
55._GC-01-128-7-05
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
56._GC-03-039-4-03
ATCTAGAGGGAACG__CCCCGGGTAACC
57._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
58._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
59._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
60._RUQ_1144
AT__________CG____CC__GT__CC
61._GC-02-2-1-02
ATCTAGAGGGAACGCTCCCCGGGTAACC
62._ICS_95
AT______GG________CC__GT__CC
63._GC-02-2-1-02
ATCTAGAGGGAACGCTCCCCGGGTAACC
64._GC-02-2-1-02
ATCTAGAGGGAACGCTCCCCGGGTAACC
 5758596061626364656667686970
_Input profile
CCAGAGAGAAAGAAAGAGACACACACCC
1._GC-02-002-1-2
CCAGAGAGAAAGAAAGAGACACACACCC
2._MITC-000342
CCAGAGAGAAAGAAAGAGACACACACCC
3._ICS_95_Fld#_13_Plt#_1
CCAGAGAGAAAGAAAGAGACACACACCC
4._RUQ_1144
CC__________TTAG________ACTT
5._RUQ_1144B
CC__CT______TTAG________ACTT
6._RUQ_1144
CC__CT____________GT________
7._ICS_95
CC____CT____TT______________
8._ICS_95
CC____CT____TT______________
9._ICS_95
CC____CT____TT______________
10._ICS_95
CC____CT____TT______________
11._ICS_95
CC____CT____________________
12._ICS_95
CC____CT____TT______________
13._RUQ_1144
CC____CT____TT______________
14._ICS_95
CC____CT____TT______________
15._ICS_95
CC____CT____TT______________
16._ICS_95
CC____CT____TT______________
17._ICS_95
CC____CT____TT______________
18._ICS_95
CC____CT____TT______________
19._ICS_95
CC____CT____TT______________
20._ICS_95
CC____CT____TT______________
21._ICS_95
CC____CT____TT______________
22._ICS_95
CC____CT____TT______________
23._ICS_95
CC____CT____TT______________
24._ICS_95
CC____CT____TT______________
25._ICS_95
CC____CT____TT______________
26._ICS_95
CC____CT____TT______________
27._ICS_95
CC____CT____TT______________
28._ICS_95
CC____CT____TT______________
29._ICS_95
CC____CT____TT______________
30._ICS_95
CC____CT____TT______________
31._ICS_95
CC____CT____TT______________
32._GC-01-128-7-05
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
33._GC-02-002-1-02
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
34._GC-03-039-4-03
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
35._GC-03-039-4-03
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
36._GC-03-039-4-03
CCCTCTCTAGAG__AGCTGTGTGTACGG
37._GC-01-128-7-05
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
38._GC-03-040-4-04
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
39._GC-03-040-4-04
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
40._GC-03-040-4-04
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
41._GC-03-040-4-04
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
42._GC-01-128-7-05
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
43._GC-01-128-7-05
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
44._GC-01-128-7-05
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
45._GC-02-002-1-02
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
46._GC-03-039-4-03
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
47._GC-03-039-4-03
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
48._GC-03-039-4-03
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
49._GC-03-040-4-04
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
50._GC-03-040-4-04
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
51._GC-02-2-1-02
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
52._ICS_95
CC____CT____TT______________
53._ICS_95
CC____CT____TT______________
54._GC-03-040-4-04
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
55._GC-01-128-7-05
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGT__GG
56._GC-03-039-4-03
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
57._ICS_95
CC____CT____TT______________
58._ICS_95
CC____CT____TT______________
59._ICS_95
CC____CT____TT______________
60._RUQ_1144
CC__CTCT____TTAGCT____GTAC__
61._GC-02-2-1-02
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
62._ICS_95
CC____CT____TT______________
63._GC-02-2-1-02
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
64._GC-02-2-1-02
CCCTCTCTAGAGTTAGCTGTGTGTACGG
 717273747576777879808182  
_Input profile
AGCGGGGGAGACAAGGAGAAAGAAX_XX_X
1._GC-02-002-1-2
AGCGGGGGAGACAAGGAGAAAGAAX_XX_X
2._MITC-000342
AGCGGGGGAGACAAGGAGAAAGAAX_XX_X
3._ICS_95_Fld#_13_Plt#_1
AGCGGGGGAGACAAGGAGAAAGAAX_XX_X
4._RUQ_1144
__CG____AG____________AAX_XX_X
5._RUQ_1144B
__CG____AG______________X_XX_X
6._RUQ_1144
AGCGCC______________CT__X_XX_X
7._ICS_95
__CGCC______TTGG__AA__AAX_XX_X
8._ICS_95
__CG________TTGG__AACTAAX_XX_X
9._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
10._ICS_95
__CGCC______TTGG__AA__AAX_XX_X
11._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
12._ICS_95
__CGCC______TTGG____CTAAX_XX_X
13._RUQ_1144
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
14._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
15._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
16._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
17._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
18._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
19._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
20._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
21._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
22._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
23._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
24._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
25._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
26._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
27._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
28._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
29._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
30._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
31._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
32._GC-01-128-7-05
AACG__CCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
33._GC-02-002-1-02
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
34._GC-03-039-4-03
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
35._GC-03-039-4-03
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
36._GC-03-039-4-03
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
37._GC-01-128-7-05
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
38._GC-03-040-4-04
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
39._GC-03-040-4-04
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
40._GC-03-040-4-04
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
41._GC-03-040-4-04
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
42._GC-01-128-7-05
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
43._GC-01-128-7-05
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
44._GC-01-128-7-05
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
45._GC-02-002-1-02
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
46._GC-03-039-4-03
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
47._GC-03-039-4-03
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
48._GC-03-039-4-03
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
49._GC-03-040-4-04
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
50._GC-03-040-4-04
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
51._GC-02-2-1-02
AACGCCCCAGACTTGGCTAA__AAX_XX_X
52._ICS_95
__CGCC______TTGG____CTAAX_XX_X
53._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
54._GC-03-040-4-04
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
55._GC-01-128-7-05
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X
56._GC-03-039-4-03
AACGCCCCAGACTTGGCT__CTAAX_XX_X
57._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
58._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
59._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
60._RUQ_1144
__CGCC__GGAC__________AAX_XX_X
61._GC-02-2-1-02
AACGCCCCAGACTTGGCTAA__AAX_XX_X
62._ICS_95
__CGCC______TTGG__AACTAAX_XX_X
63._GC-02-2-1-02
AACGCCCCAGACTTGGCT__CTAAX_XX_X
64._GC-02-2-1-02
AACGCCCCAGACTTGGCTAACTAAX_XX_X

Input profile: ICS_95 RUQ_1144

 
International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018

1._ICS_95 GC-02-002-1-2

identical
82 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: 13 > FP3
Notes: Brazil_Selections_Poss_grandparent
 Mars, 2018

2._ICS_95 MITC-000342

identical
82 shared markers

USDA-SHRS, United States of America
 Mars, 2018

3._ICS_95 ICS_95_Fld#_13_Plt#_1

identical
82 shared markers

USDA-TARS, United States of America
Location: Field: 13, Tree: 1
 Mars, 2018

4._ICS_95 RUQ_1144

73.3 %
15 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Lambert Motilal, 2023

5._ICS_95 RUQ_1144B

68.8 %
16 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Lambert Motilal, 2023

6._ICS_95 RUQ_1144

63.6 %
22 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
Location: GBR207
 Jocelyn De Wever et al., 2019

7._ICS_95

62.9 %
31 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

8._ICS_95

57.4 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

9._ICS_95

57.4 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 3
 Dapeng Zhang, 2016

10._ICS_95

57.4 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 13 > F
 Dapeng Zhang, 2016

11._ICS_95

56.1 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 12
 Dapeng Zhang, 2016

12._ICS_95

56.1 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

13._ICS_95 RUQ_1144

55.9 %
34 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

14._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 1
 Dapeng Zhang, 2016

15._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 13
 Dapeng Zhang, 2016

16._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 11
 Dapeng Zhang, 2016

17._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 9
 Dapeng Zhang, 2016

18._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 5
 Dapeng Zhang, 2016

19._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 3
 Dapeng Zhang, 2016

20._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 1
 Dapeng Zhang, 2016

21._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 14
 Dapeng Zhang, 2016

22._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 10
 Dapeng Zhang, 2016

23._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 5
 Dapeng Zhang, 2016

24._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

25._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 16
 Dapeng Zhang, 2016

26._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 9
 Dapeng Zhang, 2016

27._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 6
 Dapeng Zhang, 2016

28._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 5
 Dapeng Zhang, 2016

29._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 4
 Dapeng Zhang, 2016

30._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 3
 Dapeng Zhang, 2016

31._ICS_95

55.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 2
 Dapeng Zhang, 2016

32._ICS_95 GC-01-128-7-05

55.6 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

33._ICS_95 GC-02-002-1-02

55.6 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

34._ICS_95 GC-03-039-4-03

55.6 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

35._ICS_95 GC-03-039-4-03

55.6 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

36._ICS_95 GC-03-039-4-03

55.1 %
79 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

37._ICS_95 GC-01-128-7-05

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

38._ICS_95 GC-03-040-4-04

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

39._ICS_95 GC-03-040-4-04

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

40._ICS_95 GC-03-040-4-04

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

41._ICS_95 GC-03-040-4-04

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

42._ICS_95 GC-01-128-7-05

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

43._ICS_95 GC-01-128-7-05

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

44._ICS_95 GC-01-128-7-05

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

45._ICS_95 GC-02-002-1-02

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

46._ICS_95 GC-03-039-4-03

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

47._ICS_95 GC-03-039-4-03

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

48._ICS_95 GC-03-039-4-03

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

49._ICS_95 GC-03-040-4-04

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

50._ICS_95 GC-03-040-4-04

54.9 %
81 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

51._ICS_95 GC-02-2-1-02

54.5 %
78 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL1
Notes: PL1 FP4
 Mars, 2018

52._ICS_95

54.4 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 7
 Dapeng Zhang, 2016

53._ICS_95

54.4 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 15
 Dapeng Zhang, 2016

54._ICS_95 GC-03-040-4-04

54.4 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

55._ICS_95 GC-01-128-7-05

54.4 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

56._ICS_95 GC-03-039-4-03

54.4 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

57._ICS_95

54.3 %
35 shared markers

Estation Experimental Tropical Pichilingue, Ecuador
 Dapeng Zhang, 2016

58._ICS_95

54.3 %
35 shared markers

Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG), Ghana
Location: P26 56
 Dapeng Zhang, 2016

59._ICS_95

54.3 %
35 shared markers

Malaysian Cocoa Board (MCB), Malaysia
Location: Row 10 C0204 2A
 Dapeng Zhang, 2016

60._ICS_95 RUQ_1144

54.1 %
37 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

61._ICS_95 GC-02-2-1-02

53.2 %
78 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL13
Notes: PL13 FP13
 Mars, 2018

62._ICS_95

52.9 %
35 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: San Juan Block1
 Dapeng Zhang, 2016

63._ICS_95 GC-02-2-1-02

51.9 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL3
Notes: PL3 FP1
 Mars, 2018

64._ICS_95 GC-02-2-1-02

51.8 %
82 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL2
Notes: PL2 FP2
 Mars, 2018

 


  Key to SNP Markers

1Tcm001s00947643 2Tcm003s01336581 3Tcm003s07402719 4Tcm006s26664133 5TcSNP1034
6TcSNP1060 7TcSNP1062 8TcSNP1063 9TcSNP1075 10TcSNP1096
11TcSNP1111 12TcSNP1149 13TcSNP1156 14TcSNP1175 15TcSNP122
16TcSNP1253 17TcSNP1270 18TcSNP1309 19TcSNP1350 20TcSNP1383
21TcSNP1414 22TcSNP1439 23TcSNP144 24TcSNP1442 25TcSNP1458
26TcSNP1484 27TcSNP150 28TcSNP151 29TcSNP1520 30TcSNP154
31TcSNP174 32TcSNP193 33TcSNP226 34TcSNP230 35TcSNP240
36TcSNP242 37TcSNP25 38TcSNP28 39TcSNP316 40TcSNP32
41TcSNP329 42TcSNP364 43TcSNP372 44TcSNP413 45TcSNP418
46TcSNP42 47TcSNP429 48TcSNP430 49TcSNP448 50TcSNP497
51TcSNP521 52TcSNP529 53TcSNP547 54TcSNP560 55TcSNP561
56TcSNP577 57TcSNP591 58TcSNP60 59TcSNP602 60TcSNP619
61TcSNP653 62TcSNP689 63TcSNP723 64TcSNP731 65TcSNP75
66TcSNP751 67TcSNP776 68TcSNP799 69TcSNP823 70TcSNP836
71TcSNP860 72TcSNP872 73TcSNP891 74TcSNP894 75TcSNP899
76TcSNP90 77TcSNP917 78TcSNP929 79TcSNP944 80TcSNP953
81TcSNP994 82TcSNP998