SNP Profiles of ICS 95   View Data

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
1._GC-01-128-7-05
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
2._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
3._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
4._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
5._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
6._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
7._GC-02-2-1-02
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
8._GC-01-128-7-05
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
9._GC-01-128-7-05
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
10._GC-01-128-7-05
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
11._GC-01-128-7-05
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
12._GC-02-002-1-02
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
13._GC-02-002-1-02
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
14._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
15._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
16._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
17._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
18._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
19._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
20._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
21._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
22._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
23._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
24._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
25._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
26._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
27._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
28._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
29._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
30._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
31._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
32._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
33._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
34._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
35._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
36._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
37._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
38._GC-02-2-1-02
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAA__
39._GC-01-128-7-05
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
40._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
41._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCC__CTCTAAAACTAACT
42._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
43._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
44._ICS_95
CTAGCGTTTTCC__CTCTAAAACTAACT
45._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAA__
46._RUQ_1144
CTAG__TTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
47._GC-02-2-1-02
CTAGCGTTTTCC__CTCTAAAACTAACT
48._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
49._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
50._ICS_95
CTAGCGTTTTCC__CTCTAAAACTAACT
51._GC-02-2-1-02
__AGCGTTTTCC__CTCTAAAA__AA__
52._ICS_95
__AGCGTTTTCC__CTCTAAAA__AA__
53._RUQ_1144
__AGCGTT____GT________CTAA__
54._ICS_95
CTAGGGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
55._ICS_95
CTAGGGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
56._ICS_95
CTAGGGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
57._ICS_95
CTAGGGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
58._RUQ_1144
____CC________________CT__CT
59._RUQ_1144
____CG______GT__CT__AA__AA__
60._RUQ_1144B
____CG______GT__CT__AA______
61._GC-02-002-1-2
AGAGCCAAAAGGAA____AAAAAGAAAG
62._RUQ_1144
AGAGCCAAAAGGAA____AAAAAGAAAG
63._MITC-000342
AGAGCCAAAAGGAA____AAAAAGAAAG
64._ICS_95_Fld#_13_Plt#_1
AGAGCCAAAAGGAA____AAAAAGAAAG
 1516171819202122232425262728
_Input profile
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
1._GC-01-128-7-05
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
2._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
3._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
4._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
5._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
6._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
7._GC-02-2-1-02
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
8._GC-01-128-7-05
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
9._GC-01-128-7-05
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
10._GC-01-128-7-05
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
11._GC-01-128-7-05
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
12._GC-02-002-1-02
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
13._GC-02-002-1-02
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
14._GC-03-039-4-03
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
15._GC-03-039-4-03
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
16._GC-03-039-4-03
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
17._GC-03-039-4-03
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
18._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
19._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
20._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
21._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
22._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
23._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
24._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
25._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
26._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
27._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
28._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
29._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
30._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
31._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
32._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
33._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
34._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
35._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
36._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
37._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
38._GC-02-2-1-02
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
39._GC-01-128-7-05
AAGGTT__CGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
40._ICS_95
AAGGTT__CGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
41._GC-03-039-4-03
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
42._GC-03-039-4-03
__GGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
43._ICS_95
__GGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
44._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
45._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
46._RUQ_1144
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
47._GC-02-2-1-02
__GGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
48._GC-03-039-4-03
AAGGTTCCCG__CTCCCCGTCTCCAGGG
49._ICS_95
AAGGTTCCCG__CTCCCCGTCTCCAGGG
50._ICS_95
__GGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
51._GC-02-2-1-02
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
52._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
53._RUQ_1144
______CCCGTTCTCCCCGTCTCCAG__
54._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
55._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
56._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
57._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
58._RUQ_1144
______CCCG____CCCC__________
59._RUQ_1144
________CGTT__CCCC____AC____
60._RUQ_1144B
________CGTT__CCCC____AC____
61._GC-02-002-1-2
AAGGAAGGCGAAAGCCCCAC__CC__GG
62._RUQ_1144
AAGGAAGGCGAAAGCCCCAC__CC__GG
63._MITC-000342
AAGGAAGGCGAAAGCCCCAC__CC__GG
64._ICS_95_Fld#_13_Plt#_1
AAGGAAGGCGAAAGCCCCAC__CC__GG
 29303132333435363738    
_Input profile
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
1._GC-01-128-7-05
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
2._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
3._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
4._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
5._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
6._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
7._GC-02-2-1-02
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
8._GC-01-128-7-05
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
9._GC-01-128-7-05
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
10._GC-01-128-7-05
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
11._GC-01-128-7-05
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
12._GC-02-002-1-02
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
13._GC-02-002-1-02
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
14._GC-03-039-4-03
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
15._GC-03-039-4-03
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
16._GC-03-039-4-03
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
17._GC-03-039-4-03
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
18._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
19._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
20._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
21._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
22._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
23._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
24._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
25._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
26._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
27._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
28._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
29._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
30._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
31._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
32._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
33._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
34._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
35._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
36._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
37._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
38._GC-02-2-1-02
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
39._GC-01-128-7-05
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
40._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
41._GC-03-039-4-03
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
42._GC-03-039-4-03
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
43._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
44._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
45._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
46._RUQ_1144
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
47._GC-02-2-1-02
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
48._GC-03-039-4-03
ATCT__CGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
49._ICS_95
ATCT__CGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
50._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
51._GC-02-2-1-02
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
52._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
53._RUQ_1144
ATCTGGCGACCTGTAC____X_XX_XX_XX_X
54._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
55._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
56._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
57._ICS_95
ATCTGGGGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
58._RUQ_1144
AT__GGCGACCT__AC____X_XX_XX_XX_X
59._RUQ_1144
____GG________AC____X_XX_XX_XX_X
60._RUQ_1144B
____GG________AC____X_XX_XX_XX_X
61._GC-02-002-1-2
ATAGGGCGACAGACACATGGX_XX_XX_XX_X
62._RUQ_1144
ATAGGGCGACAGACACATGGX_XX_XX_XX_X
63._MITC-000342
ATAGGGCGACAGACACATGGX_XX_XX_XX_X
64._ICS_95_Fld#_13_Plt#_1
ATAGGGCGACAGACACATGGX_XX_XX_XX_X

Input profile: ICS_95

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 15
 Dapeng Zhang, 2016

1._ICS_95 GC-01-128-7-05

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

2._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

3._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

4._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

5._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

6._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

7._ICS_95 GC-02-2-1-02

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL2
Notes: PL2 FP2
 Mars, 2018

8._ICS_95 GC-01-128-7-05

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

9._ICS_95 GC-01-128-7-05

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

10._ICS_95 GC-01-128-7-05

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

11._ICS_95 GC-01-128-7-05

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

12._ICS_95 GC-02-002-1-02

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

13._ICS_95 GC-02-002-1-02

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

14._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

15._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

16._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

17._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

18._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

19._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 1
 Dapeng Zhang, 2016

20._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

21._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 13
 Dapeng Zhang, 2016

22._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 11
 Dapeng Zhang, 2016

23._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 9
 Dapeng Zhang, 2016

24._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 5
 Dapeng Zhang, 2016

25._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 3
 Dapeng Zhang, 2016

26._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 1
 Dapeng Zhang, 2016

27._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 14
 Dapeng Zhang, 2016

28._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 10
 Dapeng Zhang, 2016

29._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 5
 Dapeng Zhang, 2016

30._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

31._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 16
 Dapeng Zhang, 2016

32._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 9
 Dapeng Zhang, 2016

33._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 6
 Dapeng Zhang, 2016

34._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 5
 Dapeng Zhang, 2016

35._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 4
 Dapeng Zhang, 2016

36._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 3
 Dapeng Zhang, 2016

37._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 2
 Dapeng Zhang, 2016

38._ICS_95 GC-02-2-1-02

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL13
Notes: PL13 FP13
 Mars, 2018

39._ICS_95 GC-01-128-7-05

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

40._ICS_95

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

41._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

42._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

43._ICS_95

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 7
 Dapeng Zhang, 2016

44._ICS_95

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 3
 Dapeng Zhang, 2016

45._ICS_95

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 13 > F
 Dapeng Zhang, 2016

46._ICS_95 RUQ_1144

identical
37 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

47._ICS_95 GC-02-2-1-02

identical
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL3
Notes: PL3 FP1
 Mars, 2018

48._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

49._ICS_95

identical
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 12
 Dapeng Zhang, 2016

50._ICS_95

identical
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

51._ICS_95 GC-02-2-1-02

identical
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL1
Notes: PL1 FP4
 Mars, 2018

52._ICS_95

identical
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

53._ICS_95 RUQ_1144

identical
24 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

54._ICS_95

98.7 %
38 shared markers

Estation Experimental Tropical Pichilingue, Ecuador
 Dapeng Zhang, 2016

55._ICS_95

98.7 %
38 shared markers

Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG), Ghana
Location: P26 56
 Dapeng Zhang, 2016

56._ICS_95

98.7 %
38 shared markers

Malaysian Cocoa Board (MCB), Malaysia
Location: Row 10 C0204 2A
 Dapeng Zhang, 2016

57._ICS_95

97.4 %
38 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: San Juan Block1
 Dapeng Zhang, 2016

58._ICS_95 RUQ_1144

96.2 %
13 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
Location: GBR207
 Jocelyn De Wever et al., 2019

59._ICS_95 RUQ_1144

95.8 %
12 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Lambert Motilal, 2023

60._ICS_95 RUQ_1144B

95.5 %
11 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Lambert Motilal, 2023

61._ICS_95 GC-02-002-1-2

54.4 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: 13 > FP3
Notes: Brazil_Selections_Poss_grandparent
 Mars, 2018

62._ICS_95 RUQ_1144

54.4 %
34 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018

63._ICS_95 MITC-000342

54.4 %
34 shared markers

USDA-SHRS, United States of America
 Mars, 2018

64._ICS_95 ICS_95_Fld#_13_Plt#_1

54.4 %
34 shared markers

USDA-TARS, United States of America
Location: Field: 13, Tree: 1
 Mars, 2018

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1520 2TcSNP1484 3TcSNP1458 4TcSNP1442 5TcSNP1414
6TcSNP1270 7TcSNP1253 8TcSNP1165 9TcSNP1144 10TcSNP1075
11TcSNP1062 12TcSNP1060 13TcSNP998 14TcSNP994 15TcSNP953
16TcSNP929 17TcSNP917 18TcSNP891 19TcSNP872 20TcSNP723
21TcSNP619 22TcSNP591 23TcSNP577 24TcSNP560 25TcSNP534
26TcSNP529 27TcSNP469 28TcSNP429 29TcSNP372 30TcSNP242
31TcSNP230 32TcSNP226 33TcSNP193 34TcSNP151 35TcSNP150
36TcSNP144 37TcSNP32 38TcSNP25