SNP Profiles matching ICS 95

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
1._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
2._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
3._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
4._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
5._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
6._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
7._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
8._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
9._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
10._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
11._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
12._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
13._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
14._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
15._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
16._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
17._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
18._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
19._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
20._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
21._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
22._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
23._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
24._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
25._RUQ_1144
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
26._ICS_95
____ACGTCT__ACCG__CT____AT__
27._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
28._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
29._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
30._ICS_95
____ACGTCT__ACCGGGCT____AT__
31._GC-02-2-1-02
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
32._GC-01-128-7-05
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
33._GC-01-128-7-05
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
34._GC-01-128-7-05
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
35._GC-01-128-7-05
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
36._GC-02-002-1-02
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
37._GC-02-002-1-02
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
38._GC-03-039-4-03
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
39._GC-03-039-4-03
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
40._GC-03-039-4-03
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
41._GC-03-039-4-03
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
42._GC-03-039-4-03
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
43._GC-03-040-4-04
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
44._GC-03-040-4-04
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
45._GC-03-040-4-04
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
46._GC-03-040-4-04
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
47._GC-03-040-4-04
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
48._GC-03-040-4-04
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
49._GC-03-040-4-04
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
50._GC-02-2-1-02
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
51._GC-02-2-1-02
CTACACGTCTAGACCGGGCT__AAATCG
52._GC-01-128-7-05
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
53._GC-01-128-7-05
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
54._GC-03-039-4-03
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
55._GC-02-2-1-02
CTACACGTCTAGACCGGGCTAGAAATCG
56._GC-03-039-4-03
CTACACGTCTAGACCG__CTAGAAATCG
57._ICS_95
____ACGTCT__ACGGGGCT____AT__
58._ICS_6
____ACGTCT__ACCG__CT____AT__
59._ICS_39
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
60._ICS_39
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
61._ICS_39
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
62._ICS_39
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
63._ICS_39
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
64._ICS_39
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
65._ICS_40
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
66._ICS_40
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
67._ICS_40
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
68._ICS_40
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
69._ICS_40
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
70._ICS_40
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
71._ICS_48
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
72._ICS_48
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
73._ICS_48
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
74._ICS_48
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
75._ICS_48
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
76._ICS_48
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
77._ICS_48
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
78._ICS_48
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
79._ICS_6
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
80._ICS_6
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
81._ICS_6
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
82._ICS_6
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
83._ICS_6
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
84._ICS_6
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
85._ICS_6
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
86._ICS_9
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
87._ICS_9
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
88._RUQ_1432
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
89._RUQ_146
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
90._ICS_39
____ACGTCT____CGAGCT____AT__
91._ICS_40
____ACGTCT____CGAGCT____AT__
92._ICS_40
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
93._ICS_9
____ACGTCT__ACCGAGCT____AT__
 1516171819202122232425262728
_Input profile
AGCCCTGTCCCCCTCTCCTTAGGTACCG
1._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
2._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
3._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
4._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
5._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
6._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
7._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
8._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
9._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
10._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
11._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
12._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
13._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
14._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
15._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
16._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
17._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
18._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
19._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
20._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
21._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
22._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
23._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
24._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
25._RUQ_1144
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
26._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__________CG
27._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
28._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
29._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
30._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
31._GC-02-2-1-02
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
32._GC-01-128-7-05
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
33._GC-01-128-7-05
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
34._GC-01-128-7-05
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
35._GC-01-128-7-05
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
36._GC-02-002-1-02
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
37._GC-02-002-1-02
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
38._GC-03-039-4-03
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
39._GC-03-039-4-03
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
40._GC-03-039-4-03
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
41._GC-03-039-4-03
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
42._GC-03-039-4-03
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
43._GC-03-040-4-04
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
44._GC-03-040-4-04
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
45._GC-03-040-4-04
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
46._GC-03-040-4-04
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
47._GC-03-040-4-04
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
48._GC-03-040-4-04
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
49._GC-03-040-4-04
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
50._GC-02-2-1-02
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
51._GC-02-2-1-02
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
52._GC-01-128-7-05
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
53._GC-01-128-7-05
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGT__CG
54._GC-03-039-4-03
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
55._GC-02-2-1-02
AGCCCTGTCCCCCTCTCTTTAGGTACCG
56._GC-03-039-4-03
AGCCCTGTCCCCCTCTCT__AGGTACCG
57._ICS_95
AGCCCTGTCCCC__CT__TT______CG
58._ICS_6
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
59._ICS_39
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
60._ICS_39
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
61._ICS_39
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
62._ICS_39
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
63._ICS_39
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
64._ICS_39
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
65._ICS_40
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
66._ICS_40
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
67._ICS_40
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
68._ICS_40
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
69._ICS_40
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
70._ICS_40
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
71._ICS_48
AGCCCTGTCGAC__CT__TT______CG
72._ICS_48
AGCCCTGTCGAC__CT__TT______CG
73._ICS_48
AGCCCTGTCGAC__CT__TT______CG
74._ICS_48
AGCCCTGTCGAC__CT__TT______CG
75._ICS_48
AGCCCTGTCGAC__CT__TT______CG
76._ICS_48
AGCCCTGTCGAC__CT__TT______CG
77._ICS_48
AGCCCTGTCGAC__CT__TT______CG
78._ICS_48
AGCCCTGTCGAC__CT__TT______CG
79._ICS_6
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
80._ICS_6
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
81._ICS_6
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
82._ICS_6
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
83._ICS_6
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
84._ICS_6
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
85._ICS_6
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
86._ICS_9
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
87._ICS_9
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
88._RUQ_1432
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
89._RUQ_146
AGCCCTGTCGAC__CT__TT______CG
90._ICS_39
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
91._ICS_40
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
92._ICS_40
AGCCCTGTCCAC__CT__GT______CG
93._ICS_9
AGCCCTGTCCAC__CT__GT________
 2930313233343536373839404142
_Input profile
CGCCGGAACTGTGGATGTCTCTTTCGAG
1._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
2._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
3._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
4._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
5._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
6._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
7._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
8._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
9._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
10._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
11._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
12._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
13._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
14._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
15._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
16._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
17._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
18._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
19._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
20._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
21._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
22._ICS_95
__CC__AACT____________TTCGAG
23._ICS_95
__CC__AACT____________TTCGAG
24._ICS_95
______AACT______GT____TTCGAG
25._RUQ_1144
__CC__AACT______GT____TT__AG
26._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTCGAG
27._ICS_95
__CC__AA______________TTCGAG
28._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTGGAG
29._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTGGAG
30._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTGGAG
31._GC-02-2-1-02
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
32._GC-01-128-7-05
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
33._GC-01-128-7-05
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
34._GC-01-128-7-05
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
35._GC-01-128-7-05
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
36._GC-02-002-1-02
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
37._GC-02-002-1-02
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
38._GC-03-039-4-03
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
39._GC-03-039-4-03
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
40._GC-03-039-4-03
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
41._GC-03-039-4-03
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
42._GC-03-039-4-03
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
43._GC-03-040-4-04
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
44._GC-03-040-4-04
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
45._GC-03-040-4-04
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
46._GC-03-040-4-04
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
47._GC-03-040-4-04
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
48._GC-03-040-4-04
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
49._GC-03-040-4-04
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
50._GC-02-2-1-02
CGCCAGAACTGTGGAT__TTCTTTCGAG
51._GC-02-2-1-02
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
52._GC-01-128-7-05
CG__AGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
53._GC-01-128-7-05
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
54._GC-03-039-4-03
CGCCAGAACTGTGGAT__TTCTTTCGAG
55._GC-02-2-1-02
CGCCAGAA__GTGGAT__TTCTTTCGAG
56._GC-03-039-4-03
CGCCAGAACTGTGGATGTTTCTTTCGAG
57._ICS_95
__CC__AACT______GT____TTGGAG
58._ICS_6
__CC__AACT______GT____CTCGAG
59._ICS_39
__CC__AACT______GT____CTCGAG
60._ICS_39
__CC__AACT______GT____CTCGAG
61._ICS_39
__CC__AACT______GT____CTCGAG
62._ICS_39
__CC__AACT______GT____CTCGAG
63._ICS_39
__CC__AACT______GT____CTCGAG
64._ICS_39
__CC__AACT______GT____CTCGAG
65._ICS_40
__CC__AACT______GT____CTCGAG
66._ICS_40
__CC__AACT______GT____CTCGAG
67._ICS_40
__CC__AACT______GT____CTCGAG
68._ICS_40
__CC__AACT______GT____CTCGAG
69._ICS_40
__CC__AACT______GT____CTCGAG
70._ICS_40
__CC__AACT______GT____CTCGAG
71._ICS_48
__CC__AACT______GT____CTCGAG
72._ICS_48
__CC__AACT______GT____CTCGAG
73._ICS_48
__CC__AACT______GT____CTCGAG
74._ICS_48
__CC__AACT______GT____CTCGAG
75._ICS_48
__CC__AACT______GT____CTCGAG
76._ICS_48
__CC__AACT______GT____CTCGAG
77._ICS_48
__CC__AACT______GT____CTCGAG
78._ICS_48
__CC__AACT______GT____CTCGAG
79._ICS_6
__CC__AACT______GT____CTCGAG
80._ICS_6
__CC__AACT______GT____CTCGAG
81._ICS_6
__CC__AACT______GT____CTCGAG
82._ICS_6
__CC__AACT______GT____CTCGAG
83._ICS_6
__CC__AACT______GT____CTCGAG
84._ICS_6
__CC__AACT______GT____CTCGAG
85._ICS_6
__CC__AACT______GT____CTCGAG
86._ICS_9
__CC__AACT______GT____CTCGAG
87._ICS_9
__CC__AACT______GT____CTCGAG
88._RUQ_1432
__CC__AACT______GT____CTCGAG
89._RUQ_146
__CC__AACT______GT____CTCGAG
90._ICS_39
__CC__AACT______GT____CTCGAG
91._ICS_40
__CC__AACT______GT____CTCGAG
92._ICS_40
__CC__AACT____________CTCGAG
93._ICS_9
__CC__AACT______GT____CTCGAG

Input profile: ICS_95 RUQ_1144

 
International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

1._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 15
 Dapeng Zhang, 2016

2._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 13
 Dapeng Zhang, 2016

3._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 11
 Dapeng Zhang, 2016

4._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 9
 Dapeng Zhang, 2016

5._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 5
 Dapeng Zhang, 2016

6._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 3
 Dapeng Zhang, 2016

7._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 1
 Dapeng Zhang, 2016

8._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 14
 Dapeng Zhang, 2016

9._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 10
 Dapeng Zhang, 2016

10._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 7
 Dapeng Zhang, 2016

11._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 5
 Dapeng Zhang, 2016

12._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 1
 Dapeng Zhang, 2016

13._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

14._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 13 > F
 Dapeng Zhang, 2016

15._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 16
 Dapeng Zhang, 2016

16._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 9
 Dapeng Zhang, 2016

17._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 6
 Dapeng Zhang, 2016

18._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 5
 Dapeng Zhang, 2016

19._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 4
 Dapeng Zhang, 2016

20._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 3
 Dapeng Zhang, 2016

21._ICS_95

identical
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 2
 Dapeng Zhang, 2016

22._ICS_95

identical
23 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 3
 Dapeng Zhang, 2016

23._ICS_95

identical
23 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

24._ICS_95

identical
23 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

25._ICS_95 RUQ_1144

identical
23 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

26._ICS_95

identical
22 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 12
 Dapeng Zhang, 2016

27._ICS_95

identical
22 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

28._ICS_95

97.9 %
24 shared markers

Estation Experimental Tropical Pichilingue, Ecuador
 Dapeng Zhang, 2016

29._ICS_95

97.9 %
24 shared markers

Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG), Ghana
Location: P26 56
 Dapeng Zhang, 2016

30._ICS_95

97.9 %
24 shared markers

Malaysian Cocoa Board (MCB), Malaysia
Location: Row 10 C0204 2A
 Dapeng Zhang, 2016

31._ICS_95 GC-02-2-1-02

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL2
Notes: PL2 FP2
 Mars, 2018

32._ICS_95 GC-01-128-7-05

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

33._ICS_95 GC-01-128-7-05

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

34._ICS_95 GC-01-128-7-05

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

35._ICS_95 GC-01-128-7-05

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

36._ICS_95 GC-02-002-1-02

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

37._ICS_95 GC-02-002-1-02

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

38._ICS_95 GC-03-039-4-03

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

39._ICS_95 GC-03-039-4-03

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

40._ICS_95 GC-03-039-4-03

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

41._ICS_95 GC-03-039-4-03

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

42._ICS_95 GC-03-039-4-03

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

43._ICS_95 GC-03-040-4-04

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

44._ICS_95 GC-03-040-4-04

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

45._ICS_95 GC-03-040-4-04

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

46._ICS_95 GC-03-040-4-04

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

47._ICS_95 GC-03-040-4-04

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

48._ICS_95 GC-03-040-4-04

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

49._ICS_95 GC-03-040-4-04

96.4 %
42 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

50._ICS_95 GC-02-2-1-02

96.3 %
41 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL3
Notes: PL3 FP1
 Mars, 2018

51._ICS_95 GC-02-2-1-02

96.3 %
41 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL13
Notes: PL13 FP13
 Mars, 2018

52._ICS_95 GC-01-128-7-05

96.3 %
41 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

53._ICS_95 GC-01-128-7-05

96.3 %
41 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

54._ICS_95 GC-03-039-4-03

96.3 %
41 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

55._ICS_95 GC-02-2-1-02

96.3 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL1
Notes: PL1 FP4
 Mars, 2018

56._ICS_95 GC-03-039-4-03

96.3 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

57._ICS_95

95.8 %
24 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: San Juan Block1
 Dapeng Zhang, 2016

58._ICS_6

93.5 %
23 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 6
 Dapeng Zhang, 2016

59._ICS_39

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 PL5 FP
 Dapeng Zhang, 2016

60._ICS_39

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 PL15 F
 Dapeng Zhang, 2016

61._ICS_39

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 PL14 F
 Dapeng Zhang, 2016

62._ICS_39

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 16
 Dapeng Zhang, 2016

63._ICS_39

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 12
 Dapeng Zhang, 2016

64._ICS_39

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 9
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

65._ICS_40

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

66._ICS_40

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 13
 Dapeng Zhang, 2016

67._ICS_40

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 11
 Dapeng Zhang, 2016

68._ICS_40

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 6
 Dapeng Zhang, 2016

69._ICS_40

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 4
 Dapeng Zhang, 2016

70._ICS_40

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

71._ICS_48

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5322 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

72._ICS_48

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5322 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

73._ICS_48

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5322 4
 Dapeng Zhang, 2016

74._ICS_48

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5322 1
 Dapeng Zhang, 2016

75._ICS_48

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5229 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

76._ICS_48

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5229 5
 Dapeng Zhang, 2016

77._ICS_48

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5229 4
 Dapeng Zhang, 2016

78._ICS_48

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5229 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

79._ICS_6

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

80._ICS_6

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 11
 Dapeng Zhang, 2016

81._ICS_6

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 9
 Dapeng Zhang, 2016

82._ICS_6

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 8
 Dapeng Zhang, 2016

83._ICS_6

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 5
 Dapeng Zhang, 2016

84._ICS_6

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 4
 Dapeng Zhang, 2016

85._ICS_6

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

86._ICS_9

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8902 5
 Dapeng Zhang, 2016

87._ICS_9

91.7 %
24 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8902 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

88._ICS_40 RUQ_1432

91.7 %
24 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

89._ICS_48 RUQ_146

91.7 %
24 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

90._ICS_39

91.3 %
23 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 PL8 FP
 Dapeng Zhang, 2016

91._ICS_40

91.3 %
23 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

92._ICS_40

91.3 %
23 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 16
 Dapeng Zhang, 2016

93._ICS_9

91.3 %
23 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8902 6
 Dapeng Zhang, 2016

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP75 2TcSNP90 3TcSNP144 4TcSNP150 5TcSNP151
6TcSNP174 7TcSNP193 8TcSNP226 9TcSNP230 10TcSNP242
11TcSNP329 12TcSNP364 13TcSNP372 14TcSNP448 15TcSNP469
16TcSNP529 17TcSNP534 18TcSNP560 19TcSNP577 20TcSNP591
21TcSNP602 22TcSNP619 23TcSNP702 24TcSNP723 25TcSNP731
26TcSNP799 27TcSNP823 28TcSNP872 29TcSNP878 30TcSNP891
31TcSNP899 32TcSNP998 33TcSNP1060 34TcSNP1063 35TcSNP1111
36TcSNP1126 37TcSNP1253 38TcSNP1309 39TcSNP1439 40TcSNP1442
41TcSNP1458 42TcSNP1484