Yield Data  

Quiroz Vera, James Gonzalo, Saul Mestanza V & Nathalia Parada V. n.d. (No Date) Catalogo de Clones De Cacao Recomendadas Por INIAP [Catalogue of Cacao Clones Recommended by INIAP]. INIAP

Clone nameYield haInfo
EET 48 [ECU]1240-
L25-H64 [ECU]1600-
L49-H98 [ECU]1500-
EET 62 [ECU]1200-
EET 554 [ECU]20501.6 - 2.5 t/ha/yr
L46-H75 [ECU]1500-
L46-H88 [ECU]1200-