Flush Data  

Reyes, H.E., Moreno, A., Morillo, V., Pagnini, T. & Aristiguieta, C. (1993) Catalogo de cultivares del cacao Criollo Venezolano. Serie Especial No. 12, Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias/ Corporacion Andina de Fomento, Venezuela. pp. 219.

Clone nameColour
BO 202 [VEN]green
BO 203 [VEN]green
BOC 206green
BOC 207green
BOC 208green
BOC 209pink
BOT 202 [VEN]pink
CAN 202 [VEN]pink
CATA 201 [ARA]green
CATA 202 [ARA]green
CATA 203 [ARA]green
CATA 204 [ARA]pink
CATA 205 [ARA]light red
CATA 206 [ARA]green
CATA 207 [ARA]green
CATA 208 [ARA]green
CATA 209 [ARA]green
CATA 210 [ARA]green
CATA 211 [ARA]green
CATA 212 [ARA]green
CATA 213 [ARA]pink
CATA 215 [ARA]green
CHU 201 [VEN]light green
CHU 202 [VEN]light green
CHU 203 [VEN]light green
CHU 204 [VEN]pink
CHU 205 [VEN]light green
CHU 208 [VEN]pink
CHU 209 [VEN]green
CHU 211 [VEN]green
CHU 212 [VEN]light green
CHU 213 [VEN]green
CHU 214 [VEN]green
CHU 215 [VEN]green
CHU 216 [VEN]green
CHU 218 [VEN]green
CHU 219 [VEN]green
CHU 220 [VEN]green
CHU 221 [VEN]green
CHU 224 [VEN]pink
CHU 225 [VEN]green
CHU 226 [VEN]green
CHU 228 [VEN]green
CRO 201pink
CRO 202pink
CRO 205pink
CRO 206pink
CRO 207pink
CRO 208light green
CUM 202pink
CUM 203green
CUM 204green
CUM 205green
CUM 206green
CUM 207green
CUM 208green
CUM 209green
CUM 210green
CUM 212green
CUM 213green
CUM 214green
CUM 215green
EST 202pink
HE 201green
HE 202green
HE 203green
HE 204green
HE 205green
HE 206green
HE 207pink
HE 208pink
HE 209pink
HE 210pink
HE 211pink
HE 212pink
HE 214pink
IS 201green
IS 202green
IS 203green
JS 206green
JS 207green
JS 208green
JS 209green
MAP 201green
MC 201green
OC 203 [VEN]green
OC 204 [VEN]green
OC 205 [VEN]light red
OC 206 [VEN]green
PAJ 201 [VEN]pink
POR 201 [VEN]green
POR 202 [VEN]green
POR 205 [VEN]green
POR 206 [VEN]green
POR 207 [VEN]green
POR 208 [VEN]green
POR 210 [VEN]green
POR 211 [VEN]green
POR 212 [VEN]green
POR 213 [VEN]green
POR 214 [VEN]pink
POR 215 [VEN]green
POR 216 [VEN]green
POR 217 [VEN]green
POR 218 [VEN]green
POR 219 [VEN]green
POR 220 [VEN]green
POR 221 [VEN]green
POR 222 [VEN]green
POR 223 [VEN]pink
POR 224 [VEN]green
PRO 201 [VE2]pink
PRO 203 [VE2]green
PRO 204 [VE2]green
PRO 205 [VE2]pink
PTF 215 /Apink
PTF 215 /Bpink
PTF 216green
PTF 217green
PTF 218green
PTF 219green
SA 202 [VEN]pink
SA 203 [VEN]pink
SA 204 [VEN]green
SA 205 [VEN]green
SA 206 [VEN]pink
SA 207 [VEN]green
SA 208 [VEN]green
SAB 203intense red
SAR 201green
ZEA 201green
ZEA 202green
ZEA 204green
ZEA 205green
ZEA 206green
ZEA 207pink
ZEA 208green
ZEA 209green
ZEA 210green
ZEA 211green
ZEA 212green
ZEA 213green
ZEA 214pink
ZEA 215green
ZEA 216green
ZEA 217pink
ZEA 218pink