SNP Profiles of "CCN 16"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-01-11-1-11
GGGGATAGCCTTACCTACGTCTCCAGAA
2. _GC-01-11-1-11
GGGGATAGCCTTACCTACGTCTCCAGAA
3. _GC-01-011-1-11
GGGGATAGCCTTACCTACGTCTATAGAA
4. _GC-01-011-1-11
GGGGATAGCCTTACCTACGTCTATAGAA
5. _1109a_3
GG___AT_______________ACGTCT______AA
6. _1109a_7
GG___AT_______________ACGTCT______AA
7. _1109a_1_>_FP
GG___AT_______________ACGTCT______AA
8. _1109a_6_>_FP
GG___AT_______________ACGTCT______AA
9. _Cabiria
GG___AT_______________ACGTCT______AA
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-01-11-1-11
CGAACCCCAAGGAGATCCAAGGAACCAG
2. _GC-01-11-1-11
CGAACCCCAAGGAG___CCAAGGAACCAG
3. _GC-01-011-1-11
CGAAGGCCAAGGAGATCCAAGGAACCAG
4. _GC-01-011-1-11
CGAAGGCCAAGGAGATCCAAGGAACCAG
5. _1109a_3
CGAA___CC_________AT______GG______AG
6. _1109a_7
CGAA___CC_________AT______GG______AG
7. _1109a_1_>_FP
CGAA___CC_________AT______GG______AG
8. _1109a_6_>_FP
CGAA___CC__________________GG______AG
9. _Cabiria
CGAA___CC_________AT______GG______AG
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-01-11-1-11
TTACACCTAGGTAGCCACCCAGTTAAAG
2. _GC-01-11-1-11
TTACACCTAGGTAGCCACCCAGTTAAAG
3. _GC-01-011-1-11
___ACACCTAGGTAGCCACCCAGTTAAAG
4. _GC-01-011-1-11
___ACACCTAGGTAGCCACCCAGTTAAAG
5. _1109a_3
______ACCT___GT___CCAC______TTAA___
6. _1109a_7
______ACCT___GT___CCAC______TTAA___
7. _1109a_1_>_FP
______ACCT___GT___CCAC______TTAA___
8. _1109a_6_>_FP
______ACCT___GT___CCAC______TTAA___
9. _Cabiria
______ACCT___GT___CCAC______TTAA___
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-01-11-1-11
AGTTCTGGAGGGGTGTAC___AACGGGCT
2. _GC-01-11-1-11
AGTTCTGGAGGGGTGTACCCAACGGGCT
3. _GC-01-011-1-11
AGTTCTGGAGGGGTGTACCCAACGGGCT
4. _GC-01-011-1-11
AGTTCTGGAGGGGTGTACCCAACGGGCT
5. _1109a_3
_________GG_____________________CG___CT
6. _1109a_7
_________GG_____________________CG___CT
7. _1109a_1_>_FP
_________GG_____________________CG___CT
8. _1109a_6_>_FP
_________GG_____________________CG___CT
9. _Cabiria
_________GG_____________________CG___CT
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-01-11-1-11
CCGGCCGGCTATTTAGCCTTCGCTAGGT
2. _GC-01-11-1-11
CCGGCCGGCTATTTAGCCTTCGCTAGGT
3. _GC-01-011-1-11
CCGGCCGGCTATTTAGCCTTCGCTAGGT
4. _GC-01-011-1-11
CCGGCCGGCTATTTAGCCTTCGCTAGGT
5. _1109a_3
______CCGG___ATTTAG_________CTAG___
6. _1109a_7
______CCGG___ATTTAG_________CTAG___
7. _1109a_1_>_FP
______CCGG___ATTTAG_________CTAG___
8. _1109a_6_>_FP
______CCGG___ATTTAG_________CTAG___
9. _Cabiria
______CCGG___ATTTAG_________CTAG___
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-01-11-1-11
ATCTGGATTTCTCTCTGTACTTCCTTAA
2. _GC-01-11-1-11
ATCTGGATTTCTCTCTGTACTTCCTTAA
3. _GC-01-011-1-11
ATCTGGATTTCTCTCTGTACTTCCTTAA
4. _GC-01-011-1-11
ATCTGGATTTCTCTCTGTACTTCCTTAA
5. _1109a_3
AT_________TT______CT______TTCC___AA
6. _1109a_7
AT_________TT______CT______TTCC___AA
7. _1109a_1_>_FP
AT_________TT______CT______TTCC___AA
8. _1109a_6_>_FP
AT_________TT______CT______TTCC___AA
9. _Cabiria
AT_________TT______CT______TTCC___AC
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96   
1. _GC-01-11-1-11
GGTTTTCTCGAACTCCAACCGGAAX_XX_X
2. _GC-01-11-1-11
GGTTTTCTCGAACTCCAACCGGAAX_XX_X
3. _GC-01-011-1-11
GGTTTTCTCGAACTCCAACCGGAAX_XX_X
4. _GC-01-011-1-11
GGTTTTCTCGAACTCCAACCGGAAX_XX_X
5. _1109a_3
___TT___CTCGAACT_______________X_XX_X
6. _1109a_7
___TT___CTCGAACT_______________X_XX_X
7. _1109a_1_>_FP
___TT___CTCGAACT_______________X_XX_X
8. _1109a_6_>_FP
___TT___CTCGAACT_______________X_XX_X
9. _Cabiria
___TT___CTCGAGCT_______________X_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._CCN_16 GC-01-11-1-11
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 9, Tree: PL1
Notes: PL1 FP1
 Mars, 2018
2._CCN_16 GC-01-11-1-11
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 9, Tree: PL6
Notes: PL6 FP4
 Mars, 2018
3._CCN_16 GC-01-011-1-11
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
4._CCN_16 GC-01-011-1-11
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
5._CCN_16
Location: 1109a 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
6._CCN_16
Location: 1109a 7
 Dapeng Zhang, 2016
7._CCN_16
Location: 1109a 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
8._CCN_16
Location: 1109a 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica

9._CCN_16
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP497 30TcSNP521
31TcSNP529 32TcSNP534 33TcSNP547 34TcSNP560 35TcSNP561
36TcSNP577 37TcSNP591 38TcSNP602 39TcSNP606 40TcSNP619
41TcSNP645 42TcSNP653 43TcSNP689 44TcSNP701 45TcSNP702
46TcSNP723 47TcSNP731 48TcSNP751 49TcSNP776 50TcSNP799
51TcSNP823 52TcSNP836 53TcSNP860 54TcSNP872 55TcSNP878
56TcSNP891 57TcSNP894 58TcSNP899 59TcSNP917 60TcSNP929
61TcSNP944 62TcSNP953 63TcSNP994 64TcSNP998 65TcSNP999
66TcSNP1034 67TcSNP1041 68TcSNP1060 69TcSNP1062 70TcSNP1063
71TcSNP1075 72TcSNP1096 73TcSNP1111 74TcSNP1126 75TcSNP1144
76TcSNP1149 77TcSNP1156 78TcSNP1165 79TcSNP1175 80TcSNP1242
81TcSNP1253 82TcSNP1270 83TcSNP1309 84TcSNP1350 85TcSNP1383
86TcSNP1414 87TcSNP1439 88TcSNP1442 89TcSNP1458 90TcSNP1484
91TcSNP1520 92Tcm001s00947643 93Tcm002s20575712 94Tcm003s01336581 95Tcm003s07402719
96Tcm006s26664133