SNP Profiles of "RB 47 [BRA]"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-05-101-3-03
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
2. _GC-05-101-3-03
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
3. _GC-05-101-3-03
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
4. _GC-05-101-3-03
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
5. _GC-05-101-3-03
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
6. _GC-05-161-4-14
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
7. _GC-05-161-4-14
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
8. _GC-05-161-4-14
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
9. _GC-05-161-4-14
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
10. _GC-05-161-4-14
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
11. _GC-05-161-4-14
GGGGAAGGCCTTCCTTACGG___TTGGCC
12. _GC-08-065-1-87
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGG___
13. _GC-08-065-1-87
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGG___
14. _GC-08-065-1-87
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
15. _GC-08-065-1-87
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
16. _GC-08-065-1-87
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
17. _GC-08-065-1-87
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
18. _GC-08-065-1-87
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
19. _GC-08-065-1-87
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
20. _GC-08-065-1-87
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
21. _GC-08-065-1-87
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
22. _GC-08-065-1-87
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGCC
23. _GC-08-065-1-87
GGGGAAGGCCTTCCTTACGGCCTTGGAC
24. _GC-05-101-3-3
GGCCAAGGGGAACCAAACCCGGAAGGCC
25. _5303_1
GG___AA_______________ACGGCC______CC
26. _5303_3
GG___AA_______________ACGGCC______CC
27. _5303_4
GG___AA_______________ACGGCC______CC
28. _5303_5
GG___AA_______________ACGGCC______CC
29. _5303_2_>_FP
GG___AA_______________ACGGCC______CC
30. _5414_2
GG___AA_______________ACGGCC______CC
31. _5414_2
GG___AA_______________ACGG_________CC
32. _5414_3
GG___AA_______________ACGGCC______CC
33. _5414_4
GG___AA_______________ACGGCC______CC
34. _5414_5
GG___AA_______________ACGGCC______CC
35. _5414_1_>_FP
GG___AA_______________ACGGCC______CC
36. _8187_1
GG___AA_______________ACGGCC_________
37. _8187_2
GG___AA_______________ACGGCC_________
38. _8187_3
GG___AA_______________ACGGCC______CC
39. _8187_4
GG___AA_______________ACGGCC______CC
40. _8187_5
GG___AA_______________ACGGCC______CC
41. _8187_6
GG___AA_______________ACGGCC______CC
42. _8187_7
GG___AA_______________ACGGCC______CC
43. _8187_8
GG___AA_______________ACGGCC______CC
44. _8187_9
GG___AA_______________ACGGCC______CC
45. _8187_10
GG___AA_______________ACGGCC______CC
46. _8187_11
GG___AA_______________ACGGCC______CC
47. _8187_12
GG___AA_______________ACGGCC______AC
48. _Cabiria
GG___AA_______________ACGGCC______CC
49. _RUQ_135
________________________AC___CC___GGCC
50. _RUQ_135
_______________TTCC___ACGGCC___GGCC
51. _RUQ_135
GG___AA_______________ACGGCC______CC
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-05-101-3-03
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
2. _GC-05-101-3-03
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
3. _GC-05-101-3-03
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
4. _GC-05-101-3-03
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
5. _GC-05-101-3-03
GGAAGGCTTTAGGGAACCAA___AAGGAA
6. _GC-05-161-4-14
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
7. _GC-05-161-4-14
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
8. _GC-05-161-4-14
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
9. _GC-05-161-4-14
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
10. _GC-05-161-4-14
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
11. _GC-05-161-4-14
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
12. _GC-08-065-1-87
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
13. _GC-08-065-1-87
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
14. _GC-08-065-1-87
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
15. _GC-08-065-1-87
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
16. _GC-08-065-1-87
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
17. _GC-08-065-1-87
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
18. _GC-08-065-1-87
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
19. _GC-08-065-1-87
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
20. _GC-08-065-1-87
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
21. _GC-08-065-1-87
GG___GGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
22. _GC-08-065-1-87
GGAAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
23. _GC-08-065-1-87
___AAGGCTTTAGGGAACCAAGGAAGGAA
24. _GC-05-101-3-3
CCAAGGAGAAAGGGAAGGAAGGAACC___
25. _5303_1
GGAA___CT_________AA______GG______AA
26. _5303_3
GGAA___CT_________AA______GG______AA
27. _5303_4
GGAA___CT_________AA______GG______AA
28. _5303_5
GGAA___CT_________AA_______________AA
29. _5303_2_>_FP
GGAA___CT_________AA______GG______AA
30. _5414_2
GGAA___CT_________AA______GG______AA
31. _5414_2
GGAA___CT_________AA______GG______AA
32. _5414_3
GGAA___CT_________AA______GG______AA
33. _5414_4
GGAA___CT_________AA______GG______AA
34. _5414_5
GGAA___CT_________AA______GG______AA
35. _5414_1_>_FP
GGAA___CT_________AA______GG______AA
36. _8187_1
GGAA___CT_________AA______GG______AA
37. _8187_2
GGAA___CT_________AA______GG______AA
38. _8187_3
GGAA___CT_________AA______GG______AA
39. _8187_4
GGAA___CT_________AA______GG______AA
40. _8187_5
GGAA___CT_________AA______GG______AA
41. _8187_6
GGAA___CT_________AA______GG______AA
42. _8187_7
GGAA___CT_________AA______GG______AA
43. _8187_8
GGAA___CT_________AA______GG______AA
44. _8187_9
GGAA___CT_________AA______GG______AA
45. _8187_10
GG______CT_________AA______GG______AA
46. _8187_11
GGAA___CT_________AA______GG______AA
47. _8187_12
___AA___CT_________AA______GG______AA
48. _Cabiria
___AA___CT_________AA______GG_________
49. _RUQ_135
CCAA____________GGAACC_________GG___
50. _RUQ_135
GGAA___CT___AGGGAA____________GGAA
51. _RUQ_135
GGAA___CT_________AA______AG______AA
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-05-101-3-03
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
2. _GC-05-101-3-03
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
3. _GC-05-101-3-03
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
4. _GC-05-101-3-03
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
5. _GC-05-101-3-03
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
6. _GC-05-161-4-14
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
7. _GC-05-161-4-14
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
8. _GC-05-161-4-14
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
9. _GC-05-161-4-14
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
10. _GC-05-161-4-14
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
11. _GC-05-161-4-14
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
12. _GC-08-065-1-87
___CCACCC___GGGGGGCCCCAACCAAAA
13. _GC-08-065-1-87
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
14. _GC-08-065-1-87
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
15. _GC-08-065-1-87
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
16. _GC-08-065-1-87
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
17. _GC-08-065-1-87
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
18. _GC-08-065-1-87
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
19. _GC-08-065-1-87
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
20. _GC-08-065-1-87
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
21. _GC-08-065-1-87
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
22. _GC-08-065-1-87
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
23. _GC-08-065-1-87
___CCACCCAAGGGGGGCCCCAACCAAAA
24. _GC-05-101-3-3
AACCAC___AACCGGGGCCGG___GG___AA
25. _5303_1
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
26. _5303_3
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
27. _5303_4
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
28. _5303_5
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
29. _5303_2_>_FP
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
30. _5414_2
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
31. _5414_2
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
32. _5414_3
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
33. _5414_4
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
34. _5414_5
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
35. _5414_1_>_FP
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
36. _8187_1
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
37. _8187_2
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
38. _8187_3
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
39. _8187_4
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
40. _8187_5
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
41. _8187_6
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
42. _8187_7
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
43. _8187_8
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
44. _8187_9
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
45. _8187_10
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
46. _8187_11
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
47. _8187_12
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
48. _Cabiria
______ACCC_________GGCC______CCAA___
49. _RUQ_135
_____________________GGCCCCAA_________
50. _RUQ_135
______ACCC___GG___GGCCCC___CC______
51. _RUQ_135
______ACCC___GG___GGCC______CCAA___
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-05-101-3-03
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
2. _GC-05-101-3-03
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
3. _GC-05-101-3-03
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
4. _GC-05-101-3-03
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
5. _GC-05-101-3-03
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
6. _GC-05-161-4-14
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
7. _GC-05-161-4-14
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
8. _GC-05-161-4-14
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
9. _GC-05-161-4-14
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
10. _GC-05-161-4-14
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
11. _GC-05-161-4-14
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
12. _GC-08-065-1-87
AACCTTGGAA___GGTTACGGAAGGCCTT
13. _GC-08-065-1-87
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
14. _GC-08-065-1-87
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
15. _GC-08-065-1-87
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
16. _GC-08-065-1-87
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
17. _GC-08-065-1-87
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
18. _GC-08-065-1-87
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
19. _GC-08-065-1-87
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
20. _GC-08-065-1-87
AACCCTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
21. _GC-08-065-1-87
AACCTTGGAAGGGGTTACGGAAGGCCTT
22. _GC-08-065-1-87
AACCTTGGAA___GGTTACGGAAGGCCTT
23. _GC-08-065-1-87
AACCTTGGAA______TTACGGAAGGCCTT
24. _GC-05-101-3-3
AA______CCAACCCCAAACCCAACC___AA
25. _5303_1
_________GG_____________________GG___TT
26. _5303_3
_________GG_____________________GG___TT
27. _5303_4
_________GG_____________________GG___TT
28. _5303_5
_________GG_____________________GG___TT
29. _5303_2_>_FP
_________GG_____________________GG___TT
30. _5414_2
_________GG_____________________GG___TT
31. _5414_2
_________GG_____________________GG___TT
32. _5414_3
_________GG_____________________GG___TT
33. _5414_4
_________GG_____________________GG___TT
34. _5414_5
_________GG_____________________GG___TT
35. _5414_1_>_FP
_________GG_____________________GG___TT
36. _8187_1
_________GG_____________________GG___TT
37. _8187_2
_________GG_____________________GG___TT
38. _8187_3
_________GG_____________________GG___TT
39. _8187_4
_________GG_____________________GG___TT
40. _8187_5
_________GG_____________________GG___TT
41. _8187_6
_________GG_____________________GG___TT
42. _8187_7
_________GG_____________________GG___TT
43. _8187_8
_________GG_____________________GG___TT
44. _8187_9
_________GG_____________________GG___TT
45. _8187_10
_________GG_____________________GG___TT
46. _8187_11
_________GG_____________________GG___TT
47. _8187_12
_________GG_____________________GG___TT
48. _Cabiria
_________GG_____________________GG___TT
49. _RUQ_135
_______________GG____________AACCGGTT
50. _RUQ_135
______CCGGAA______TTAC______GGCCTT
51. _RUQ_135
_________GG_____________________GG___TT
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-05-101-3-03
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
2. _GC-05-101-3-03
CCGGCTCGCCATCCAACCTTCGCTGGGT
3. _GC-05-101-3-03
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
4. _GC-05-101-3-03
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
5. _GC-05-101-3-03
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
6. _GC-05-161-4-14
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
7. _GC-05-161-4-14
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
8. _GC-05-161-4-14
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
9. _GC-05-161-4-14
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
10. _GC-05-161-4-14
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
11. _GC-05-161-4-14
CCGG___CGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
12. _GC-08-065-1-87
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
13. _GC-08-065-1-87
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
14. _GC-08-065-1-87
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
15. _GC-08-065-1-87
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
16. _GC-08-065-1-87
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
17. _GC-08-065-1-87
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
18. _GC-08-065-1-87
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
19. _GC-08-065-1-87
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
20. _GC-08-065-1-87
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
21. _GC-08-065-1-87
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
22. _GC-08-065-1-87
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
23. _GC-08-065-1-87
CCGGCTCGCCAACCAACCTTCGCTGGGT
24. _GC-05-101-3-3
GGGGAGCGGGAAGGAA___AA___AGGGAC
25. _5303_1
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
26. _5303_3
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
27. _5303_4
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
28. _5303_5
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
29. _5303_2_>_FP
______CTCG___ATCCAA_________CTGG___
30. _5414_2
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
31. _5414_2
_________CG___AACCAA_________CTGG___
32. _5414_3
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
33. _5414_4
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
34. _5414_5
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
35. _5414_1_>_FP
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
36. _8187_1
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
37. _8187_2
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
38. _8187_3
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
39. _8187_4
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
40. _8187_5
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
41. _8187_6
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
42. _8187_7
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
43. _8187_8
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
44. _8187_9
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
45. _8187_10
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
46. _8187_11
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
47. _8187_12
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
48. _Cabiria
______CTCG______CC_______________GG___
49. _RUQ_135
__________________CC_________CGCT______
50. _RUQ_135
___-_______________AACC______-___GT
51. _RUQ_135
______CTCG___AACCAA_________CTGG___
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-05-101-3-03
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
2. _GC-05-101-3-03
AACCGGTTTTTT___TTGGCCGGTTTTAA
3. _GC-05-101-3-03
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
4. _GC-05-101-3-03
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
5. _GC-05-101-3-03
AACCGGTTTTTTTTTTGG___GGTTTTAA
6. _GC-05-161-4-14
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
7. _GC-05-161-4-14
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
8. _GC-05-161-4-14
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
9. _GC-05-161-4-14
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
10. _GC-05-161-4-14
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
11. _GC-05-161-4-14
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
12. _GC-08-065-1-87
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
13. _GC-08-065-1-87
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
14. _GC-08-065-1-87
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
15. _GC-08-065-1-87
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
16. _GC-08-065-1-87
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
17. _GC-08-065-1-87
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTT___AA
18. _GC-08-065-1-87
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
19. _GC-08-065-1-87
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
20. _GC-08-065-1-87
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
21. _GC-08-065-1-87
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
22. _GC-08-065-1-87
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
23. _GC-08-065-1-87
AACCGGTTTTTTTTTTGGCCGGTTTTAA
24. _GC-05-101-3-3
AAGGGG______AAAA___CC___CCAAAGAA
25. _5303_1
AA_________TT______TT______GGTT___AA
26. _5303_3
AA_________TT______TT______GGTT___AA
27. _5303_4
AA_________TT______TT______GGTT___AA
28. _5303_5
AA_________TT______TT______GGTT___AA
29. _5303_2_>_FP
AA_________TT______TT______GGTT___AA
30. _5414_2
AA_________TT______TT______GGTT___AA
31. _5414_2
AA_________TT______TT______GGTT___AA
32. _5414_3
AA_________TT______TT______GGTT___AA
33. _5414_4
AA_________TT______TT______GGTT___AA
34. _5414_5
AA_________TT______TT______GGTT___AA
35. _5414_1_>_FP
AA_________TT______TT______GGTT___AA
36. _8187_1
AA_________TT______TT______GGTT___AA
37. _8187_2
AA_________TT______TT______GGTT___AA
38. _8187_3
AA_________TT______TT______GGTT___AA
39. _8187_4
AA_________TT______TT______GGTT___AA
40. _8187_5
AA_________TT______TT______GGTT___AA
41. _8187_6
AA_________TT______TT______GGTT___AA
42. _8187_7
AA_________TT______TT______GGTT___AA
43. _8187_8
AA_________TT______TT______GGTT___AA
44. _8187_9
AA_________TT______TT______GGTT___AA
45. _8187_10
AA_________TT______TT______GGTT___AA
46. _8187_11
AA_________TT______TT______GGTT___AA
47. _8187_12
AA_________TT______TT______GGTT___AA
48. _Cabiria
AA__________________TT______GGTT___AA
49. _RUQ_135
______GGTT______________________________
50. _RUQ_135
______GGTT__________________GG___CT___
51. _RUQ_135
AA_________CT______CT______GGTT___AA
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96   
1. _GC-05-101-3-03
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
2. _GC-05-101-3-03
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
3. _GC-05-101-3-03
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
4. _GC-05-101-3-03
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
5. _GC-05-101-3-03
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
6. _GC-05-161-4-14
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
7. _GC-05-161-4-14
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
8. _GC-05-161-4-14
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
9. _GC-05-161-4-14
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
10. _GC-05-161-4-14
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
11. _GC-05-161-4-14
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
12. _GC-08-065-1-87
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
13. _GC-08-065-1-87
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
14. _GC-08-065-1-87
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
15. _GC-08-065-1-87
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
16. _GC-08-065-1-87
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
17. _GC-08-065-1-87
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
18. _GC-08-065-1-87
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
19. _GC-08-065-1-87
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
20. _GC-08-065-1-87
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
21. _GC-08-065-1-87
GGCCCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
22. _GC-08-065-1-87
GGCCCCCCCCAACCCCGG___GGACX_XX_X
23. _GC-08-065-1-87
GGCTCCCCCCAACCCCGGCCGGACX_XX_X
24. _GC-05-101-3-3
GGGGGGGG___AAGGCC___CCGGACX_XX_X
25. _5303_1
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
26. _5303_3
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
27. _5303_4
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
28. _5303_5
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
29. _5303_2_>_FP
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
30. _5414_2
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
31. _5414_2
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
32. _5414_3
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
33. _5414_4
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
34. _5414_5
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
35. _5414_1_>_FP
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
36. _8187_1
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
37. _8187_2
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
38. _8187_3
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
39. _8187_4
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
40. _8187_5
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
41. _8187_6
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
42. _8187_7
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
43. _8187_8
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
44. _8187_9
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
45. _8187_10
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
46. _8187_11
___CC___CCCCAACC_______________X_XX_X
47. _8187_12
___CT___CCCCAACC_______________X_XX_X
48. _Cabiria
___CC___CCCC_____________________X_XX_X
49. _RUQ_135
______CC___GG_____________________X_XX_X
50. _RUQ_135
______CCCCCCAA__________________X_XX_X
51. _RUQ_135
___CC___CCCCAGCC_______________X_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._RB_47_[BRA] GC-05-101-3-03
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
2._RB_47_[BRA] GC-05-101-3-03
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP3
 Mars, 2018
3._RB_47_[BRA] GC-05-101-3-03
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
4._RB_47_[BRA] GC-05-101-3-03
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
5._RB_47_[BRA] GC-05-101-3-03
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
6._RB_47_[BRA] GC-05-161-4-14
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP3
 Mars, 2018
7._RB_47_[BRA] GC-05-161-4-14
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
8._RB_47_[BRA] GC-05-161-4-14
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
9._RB_47_[BRA] GC-05-161-4-14
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
10._RB_47_[BRA] GC-05-161-4-14
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
11._RB_47_[BRA] GC-05-161-4-14
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
12._RB_47_[BRA] GC-08-065-1-87
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
13._RB_47_[BRA] GC-08-065-1-87
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
14._RB_47_[BRA] GC-08-065-1-87
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
15._RB_47_[BRA] GC-08-065-1-87
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
16._RB_47_[BRA] GC-08-065-1-87
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
17._RB_47_[BRA] GC-08-065-1-87
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
18._RB_47_[BRA] GC-08-065-1-87
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
19._RB_47_[BRA] GC-08-065-1-87
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
20._RB_47_[BRA] GC-08-065-1-87
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
21._RB_47_[BRA] GC-08-065-1-87
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
22._RB_47_[BRA] GC-08-065-1-87
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018
23._RB_47_[BRA] GC-08-065-1-87
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018
24._RB_47_[BRA] GC-05-101-3-3
Location: Field: 5, Block: 3, Rep: 3, Tree: 1
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018
25._RB_47_[BRA]
Location: 5303 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
26._RB_47_[BRA]
Location: 5303 3
 Dapeng Zhang, 2016
27._RB_47_[BRA]
Location: 5303 4
 Dapeng Zhang, 2016
28._RB_47_[BRA]
Location: 5303 5
 Dapeng Zhang, 2016
29._RB_47_[BRA]
Location: 5303 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
30._RB_47_[BRA]
Location: 5414 2
 Dapeng Zhang, 2016
31._RB_47_[BRA]
Location: 5414 2
 Dapeng Zhang, 2016
32._RB_47_[BRA]
Location: 5414 3
 Dapeng Zhang, 2016
33._RB_47_[BRA]
Location: 5414 4
 Dapeng Zhang, 2016
34._RB_47_[BRA]
Location: 5414 5
 Dapeng Zhang, 2016
35._RB_47_[BRA]
Location: 5414 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
36._RB_47_[BRA]
Location: 8187 1
 Dapeng Zhang, 2016
37._RB_47_[BRA]
Location: 8187 2
 Dapeng Zhang, 2016
38._RB_47_[BRA]
Location: 8187 3
 Dapeng Zhang, 2016
39._RB_47_[BRA]
Location: 8187 4
 Dapeng Zhang, 2016
40._RB_47_[BRA]
Location: 8187 5
 Dapeng Zhang, 2016
41._RB_47_[BRA]
Location: 8187 6
 Dapeng Zhang, 2016
42._RB_47_[BRA]
Location: 8187 7
 Dapeng Zhang, 2016
43._RB_47_[BRA]
Location: 8187 8
 Dapeng Zhang, 2016
44._RB_47_[BRA]
Location: 8187 9
 Dapeng Zhang, 2016
45._RB_47_[BRA]
Location: 8187 10
 Dapeng Zhang, 2016
46._RB_47_[BRA]
Location: 8187 11
 Dapeng Zhang, 2016
47._RB_47_[BRA]
Location: 8187 12
 Dapeng Zhang, 2016

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica

48._RB_47_[BRA]
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

49._RB_47_[BRA] RUQ 135
 Jocelyn De Wever et al., 2019
50._RB_47_[BRA] RUQ 135
 Dapeng Zhang, 2014
51._RB_47_[BRA] RUQ 135
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP497 30TcSNP521
31TcSNP529 32TcSNP534 33TcSNP547 34TcSNP560 35TcSNP561
36TcSNP577 37TcSNP591 38TcSNP602 39TcSNP606 40TcSNP619
41TcSNP645 42TcSNP653 43TcSNP689 44TcSNP701 45TcSNP702
46TcSNP723 47TcSNP731 48TcSNP751 49TcSNP776 50TcSNP799
51TcSNP823 52TcSNP836 53TcSNP860 54TcSNP872 55TcSNP878
56TcSNP891 57TcSNP894 58TcSNP899 59TcSNP917 60TcSNP929
61TcSNP944 62TcSNP953 63TcSNP994 64TcSNP998 65TcSNP999
66TcSNP1034 67TcSNP1041 68TcSNP1060 69TcSNP1062 70TcSNP1063
71TcSNP1075 72TcSNP1096 73TcSNP1111 74TcSNP1126 75TcSNP1144
76TcSNP1149 77TcSNP1156 78TcSNP1165 79TcSNP1175 80TcSNP1242
81TcSNP1253 82TcSNP1270 83TcSNP1309 84TcSNP1350 85TcSNP1383
86TcSNP1414 87TcSNP1439 88TcSNP1442 89TcSNP1458 90TcSNP1484
91TcSNP1520 92Tcm001s00947643 93Tcm002s20575712 94Tcm003s01336581 95Tcm003s07402719
96Tcm006s26664133