SNP Profiles of "UF 12"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-05-070-2-21
GGGGATAGCTCTACCTACGTCTATAGAC
2. _GC-05-070-2-21
GGGGATAGCTCTACCTACGTCTATAGAC
3. _GC-05-070-2-21
GGGGATAGCTCTACCTACGTCTATAGAC
4. _GC-05-070-2-21
GGGGATAGCTCTACCTACGTCTATAGAC
5. _GC-05-070-2-21
GGGGATAGCTCTACCTACGTCTATAGAC
6. _5221_1_>_FP
GG___AT_______________ACGTCT______AC
7. _5221_2_>_FP
GG___AT_______________ACGTCT______AC
8. _5221_3_>_FP
GG___AT_______________ACGTCT______AC
9. _5221_4_>_FP
GG___AT_______________ACGTCT______AC
10. _5221_5
GG___AT_______________ACGTCT______CC
11. _Cabiria
GG___AT_______________ACGTCT______AC
12. _6B_F444_T5
GG___AT_______________ACGTCT______AC
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-05-070-2-21
CGAGGGCTATAGAGATCTAGGGATCGAG
2. _GC-05-070-2-21
CGAGGGCTATAGAGATCTAGGGATCGAG
3. _GC-05-070-2-21
CGAGGGCTATAGAGATCTAGGGATCGAG
4. _GC-05-070-2-21
CGAGGGCTATAGAGATCTAGGGATCGAG
5. _GC-05-070-2-21
CGAGGGCTATAGAGATCTAGGGATCGAG
6. _5221_1_>_FP
CGAG___CT_________AT______GG______AG
7. _5221_2_>_FP
CGAG___CT_________AT______GG______AG
8. _5221_3_>_FP
CGAG___CT_________AT______GG______AG
9. _5221_4_>_FP
CGAG___CT_________AT______GG______AG
10. _5221_5
GGGG___CC_________AA______GG______AG
11. _Cabiria
CGAG___CT_________AT______GG______AG
12. _6B_F444_T5
CGAG___CT_________AT______GG______AG
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-05-070-2-21
CCCCCTGGGTAACCACCCAGCTGGAGAG
2. _GC-05-070-2-21
CCCCCTGGGTAACCACCCAGCTGGAGAG
3. _GC-05-070-2-21
CCCCCTGGGTAACCACCCAGCTGGAGAG
4. _GC-05-070-2-21
CCCCCTGGGTAACCACCCAGCTGGAGAG
5. _GC-05-070-2-21
CCCCCTGGGTAACCACCCAGCTGGAGAG
6. _5221_1_>_FP
___CCCT___GT___CCAC______CTGG______
7. _5221_2_>_FP
___CCCT___GT___CCAC______CTGG______
8. _5221_3_>_FP
___CCCT___GT___CCAC______CTGG______
9. _5221_4_>_FP
___CCCT___GT___CCAC______CTGG______
10. _5221_5
___ACCT___GG___GGAC______CTAA______
11. _Cabiria
___CCCT___GT___CCAC______CTAG______
12. _6B_F444_T5
___CCCT___GT___CCAC______CTAG______
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-05-070-2-21
CTCTGTAGGTGTGTACGGAACGCGCCCC
2. _GC-05-070-2-21
CTCTGTAGGTGTGTACGGAACGCGCCCC
3. _GC-05-070-2-21
CTCTGTAGGTGTGTACGGAACGCGCCCC
4. _GC-05-070-2-21
CTCTGTAGGTGTGTACGGAACGCGCCCC
5. _GC-05-070-2-21
CTCTGTAGGTGTGTACGGAACGCGCCCC
6. _5221_1_>_FP
______GT_____________________CG___CC___
7. _5221_2_>_FP
______GT_____________________CG___CC___
8. _5221_3_>_FP
______GT_____________________CG___CC___
9. _5221_4_>_FP
______GT_____________________CG___CC___
10. _5221_5
______GT_____________________CG___CT___
11. _Cabiria
______GT_____________________CG___CC___
12. _6B_F444_T5
______GT_____________________CG___CC___
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-05-070-2-21
AGTTGGCTAACTAGCTCTCCCTAAGTAA
2. _GC-05-070-2-21
AGTTGGCTAACTAGCTCTCCCTAAGTAA
3. _GC-05-070-2-21
AGTTGGCTAACTAGCTCTCCCTAAGTAA
4. _GC-05-070-2-21
AGTTGGCTAACTAGCTCTCCCTAAGTAA
5. _GC-05-070-2-21
AGTTGGCTAACTAGCTCTCCCTAAGTAA
6. _5221_1_>_FP
___TTGG___AACTAG_________CTAA___AA
7. _5221_2_>_FP
___TTGG___AACTAG_________CTAA___AA
8. _5221_3_>_FP
___TTGG___AACTAG_________CTAA___AA
9. _5221_4_>_FP
___TTGG___AACTAG_________CTAA___AA
10. _5221_5
___CTCG___AATTAA_________CCGG___AA
11. _Cabiria
___TTGG___AACTAG_________CTAA___AA
12. _6B_F444_T5
___TTGG___AACTAG_________CTAA___AA
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-05-070-2-21
___AGATCTTTTTCTGTCCGTCCTTAAGG
2. _GC-05-070-2-21
CCAGATCTTTTTCTGTCCGTCCTTAAGG
3. _GC-05-070-2-21
CCAGATCTTTTTCTGTCCGTCCTTAAGG
4. _GC-05-070-2-21
CCAGATCTTTTTCTGTCCGTCCTTAAGG
5. _GC-05-070-2-21
CCAGATCTTTTTCTGTCCGTCCTTAAGG
6. _5221_1_>_FP
_________CT______CT______GTCC___AA___
7. _5221_2_>_FP
_________CT______CT______GTCC___AA___
8. _5221_3_>_FP
_________CT______CT______GTCC___AA___
9. _5221_4_>_FP
_________CT______CT______GTCC___AA___
10. _5221_5
_________CC______CT______GGTT___AA___
11. _Cabiria
_________TT______CT______GTCC___AA___
12. _6B_F444_T5
_________CT______CT______GTCC___AA___
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95    
1. _GC-05-070-2-21
TTCTCTCGAGCTACAGACAGAAX_XX_XX_X
2. _GC-05-070-2-21
TTCTCTCGAGCTACAGACAGAAX_XX_XX_X
3. _GC-05-070-2-21
TTCTCTCGAGCTACAGACAGAAX_XX_XX_X
4. _GC-05-070-2-21
TTCTCTCGAGCTACAGACAGAAX_XX_XX_X
5. _GC-05-070-2-21
TTCTCTCGAGCTACAGACAGAAX_XX_XX_X
6. _5221_1_>_FP
TT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
7. _5221_2_>_FP
TT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
8. _5221_3_>_FP
TT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
9. _5221_4_>_FP
TT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
10. _5221_5
CT___TTCCAGCC_______________X_XX_XX_X
11. _Cabiria
TT___CTGGAGCT_______________X_XX_XX_X
12. _6B_F444_T5
TT___CTGGAGCT_______________X_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._UF_12 GC-05-070-2-21
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018
2._UF_12 GC-05-070-2-21
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP2
 Mars, 2018
3._UF_12 GC-05-070-2-21
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP3
 Mars, 2018
4._UF_12 GC-05-070-2-21
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP4
 Mars, 2018
5._UF_12 GC-05-070-2-21
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
6._UF_12
Location: 5221 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
7._UF_12
Location: 5221 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
8._UF_12
Location: 5221 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
9._UF_12
Location: 5221 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
10._UF_12
Location: 5221 5
 Dapeng Zhang, 2016

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica

11._UF_12
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T) Trinidad and Tobago

12._UF_12
Location: 6B F444 T5
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP521 30TcSNP529
31TcSNP534 32TcSNP547 33TcSNP560 34TcSNP561 35TcSNP577
36TcSNP591 37TcSNP602 38TcSNP606 39TcSNP619 40TcSNP645
41TcSNP653 42TcSNP689 43TcSNP701 44TcSNP702 45TcSNP723
46TcSNP731 47TcSNP751 48TcSNP776 49TcSNP799 50TcSNP823
51TcSNP836 52TcSNP860 53TcSNP872 54TcSNP878 55TcSNP891
56TcSNP894 57TcSNP899 58TcSNP917 59TcSNP929 60TcSNP944
61TcSNP953 62TcSNP994 63TcSNP998 64TcSNP999 65TcSNP1034
66TcSNP1041 67TcSNP1060 68TcSNP1062 69TcSNP1063 70TcSNP1075
71TcSNP1096 72TcSNP1111 73TcSNP1126 74TcSNP1144 75TcSNP1149
76TcSNP1156 77TcSNP1165 78TcSNP1175 79TcSNP1242 80TcSNP1253
81TcSNP1270 82TcSNP1309 83TcSNP1350 84TcSNP1383 85TcSNP1414
86TcSNP1439 87TcSNP1442 88TcSNP1458 89TcSNP1484 90TcSNP1520
91Tcm001s00947643 92Tcm002s20575712 93Tcm003s01336581 94Tcm003s07402719 95Tcm006s26664133