SNP Profiles of "SIAL 169"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-01-041-2-18
GGGGTTGGCCTTCCCTACTTCCAAGGAA
2. _GC-01-041-2-18
GGGGTTGGCCTTCCCTACTTCCAAGGAA
3. _GC-01-041-2-18
GGGGTTGGCCTTCCCTACTTCCAAGGAA
4. _GC-01-041-2-18
GGGGTTGGCCTTCCCTACTTCCAAGGAA
5. _GC-01-041-2-18
GGGG___GGCCTTCCCTACTTCCAAGGAA
6. _GC-01-041-2-18
GGGGTTGGCCTTCCCTACTTCCAAGGAA
7. _GC-01-041-2-18
GGGGTTGGCCTTCCCTACTTCCAAGGAA
8. _GC-01-041-2-18
GGGGTTGGCCTTCCCTACTTCCAAGGAA
9. _GC-01-41-2-18
GGCC___GGGGAACCAGACAAGGTTGGAA
10. _1214_4
GG___TT_______________ACTTCC______AA
11. _1214_6
GG___TT_______________ACTTCC______AA
12. _1214_9
GG_____________________ACTTCC______AA
13. _1214_10
GG___TT_______________ACTTCC______AA
14. _1214_12_>_F
GG___TT_______________ACTTCC______AA
15. _1214_13_>_F
GG___TT_______________ACTTCC______AA
16. _1214_2_>_FP
GG___TT_______________ACTTCC______AA
17. _1214_8_>_FP
GG___TT_______________ACTTCC______AA
18. _Cabiria
GG___TT_______________AATTCC______AA
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-01-041-2-18
CCAAGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCAA
2. _GC-01-041-2-18
CCAAGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCAA
3. _GC-01-041-2-18
CCAAGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCAA
4. _GC-01-041-2-18
CCAAGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCAA
5. _GC-01-041-2-18
CCAAGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCAA
6. _GC-01-041-2-18
CCAAGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCAA
7. _GC-01-041-2-18
CCAAGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCAA
8. _GC-01-041-2-18
CCAAGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCAA
9. _GC-01-41-2-18
GGAAGGGGTTGGGGAAAGGGGGTTGG___
10. _1214_4
CCAA___CC_________AA______GG______AA
11. _1214_6
CCAA___CC_________AA______GG______AA
12. _1214_9
CCAA___CC_________AA______GG______AA
13. _1214_10
CCAA___CC_________AA______GG______AA
14. _1214_12_>_F
CCAA___CC_________AA______GG______AA
15. _1214_13_>_F
CCAA___CC_________AA______GG______AA
16. _1214_2_>_FP
CCAA___CC_________AA______GG______AA
17. _1214_8_>_FP
CCAA___CC_________AA______GG______AA
18. _Cabiria
CCAA___CC_________AA______GG______AA
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-01-041-2-18
___CCCCTTGGTTAACGACTTAATTGGAA
2. _GC-01-041-2-18
___CCCCTTGGTTAACGACTTAATTGGAA
3. _GC-01-041-2-18
___CCCCTTGGTTAACGACTTAATTGGAA
4. _GC-01-041-2-18
___CCCCTTGGTTAACGACTTAATTGGAA
5. _GC-01-041-2-18
___CCCCTTGGTTAACGACTTAA___GGAA
6. _GC-01-041-2-18
___CCCCTTGGTTAACGACTTAATTGGAA
7. _GC-01-041-2-18
___CCCCTTGGTTAACGACTTAATTGGAA
8. _GC-01-041-2-18
___CCCCTTGGTTAACGACTTAATTGGAA
9. _GC-01-41-2-18
AGCCCC___GGAAAACGACAA___AA___GG
10. _1214_4
______CCTT___TT___CGAC______TTGG___
11. _1214_6
______CCTT___TT___CGAC______TTGG___
12. _1214_9
______CCTT___TT___CGAC_________GG___
13. _1214_10
______CCTT___TT___CGAC______TTGG___
14. _1214_12_>_F
______CCTT___TT___CGAC______TTGG___
15. _1214_13_>_F
______CCTT___TT___CGAC______TTGG___
16. _1214_2_>_FP
______CCTT___TT___CGAC______TTGG___
17. _1214_8_>_FP
______CCTT___TT___CGAC______TTGG___
18. _Cabiria
______CCCT___TT___GGAA______TTAA___
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-01-041-2-18
AATTCCGGGGTTGTTTAAGG___GGCCCC
2. _GC-01-041-2-18
AATTCCGGGGTTGTTTAAGG___GGCCCC
3. _GC-01-041-2-18
AATTCCGGGGTTGTTTAAGG___GGCCCC
4. _GC-01-041-2-18
AATTCCGGGGTTGTTTAAGG___GGCCCC
5. _GC-01-041-2-18
AATTCCGGGGTTGTTTAAGG___GGCCCC
6. _GC-01-041-2-18
AATTCCGGGGTTGTTTAAGG___GGCCCC
7. _GC-01-041-2-18
AATTCCGGGGTTGTTTAAGG___GGCCCC
8. _GC-01-041-2-18
AATTCCGGGGTTGTTTAAGG___GGCCCC
9. _GC-01-41-2-18
AA______CCGGAAACAAAACCGGCC___GG
10. _1214_4
_________GG_____________________GG___CC
11. _1214_6
_________GG_____________________GG___CC
12. _1214_9
_________GG_____________________GG___CC
13. _1214_10
_________GG_____________________GG___CC
14. _1214_12_>_F
_________GG_____________________GG___CC
15. _1214_13_>_F
_________GG_____________________GG___CC
16. _1214_2_>_FP
_________GG_____________________GG___CC
17. _1214_8_>_FP
_________GG_____________________GG___CC
18. _Cabiria
_________GG_____________________GG___CC
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-01-041-2-18
CCAATTCGCCAATTGGCTTTCCCCAAGG
2. _GC-01-041-2-18
CCAATTCGCCAATTGGCTTTCCCCAAGG
3. _GC-01-041-2-18
CCAATTCGCCAATTGGCTTTCCCCAAGG
4. _GC-01-041-2-18
CCAATTCGCCAATTGGCTTTCCCCAAGG
5. _GC-01-041-2-18
CCAATTCGCCAATTGGCTTT___CCAAGG
6. _GC-01-041-2-18
CCAATTCGCCAATTGGCTTTCCCCAAGG
7. _GC-01-041-2-18
CCAATTCGCCAATTGGCTTTCCCCAAGG
8. _GC-01-041-2-18
CCAATTCGCCAATTGGCTTTCCCCAAGG
9. _GC-01-41-2-18
GGAAAACGGGAAAAGG___AA___GGAACC
10. _1214_4
______TTCG___AATTGG_________CCAA___
11. _1214_6
______TTCG___AATTGG_________CCAA___
12. _1214_9
______TTCG___AATTGG_________CCAA___
13. _1214_10
______TTCG___AATTGG_________CCAA___
14. _1214_12_>_F
______TTCG___AATTGG_________CCAA___
15. _1214_13_>_F
______TTCG___AATTGG_________CCAA___
16. _1214_2_>_FP
______TTCG___AATTGG_________CCAA___
17. _1214_8_>_FP
______TTCG___AATTGG_________CCAA___
18. _Cabiria
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-01-041-2-18
AACCAATTCTTTTTCCGGCCTTCCTTAA
2. _GC-01-041-2-18
AACCAATTCTTTTTCCGGCCTTCCTTAA
3. _GC-01-041-2-18
AACCAATTCTTTTTCCGGCCTTCCTTAA
4. _GC-01-041-2-18
AACCAATTCTTTTTCCGGCCTTCCTTAA
5. _GC-01-041-2-18
AACCAATTCTTTTTCCGGCCTTCCTTAA
6. _GC-01-041-2-18
AACCAATTCTTTTTCCGGCCTTCCTTAA
7. _GC-01-041-2-18
AACCAATTCTTTTTCCGGCCTTCCTTAA
8. _GC-01-041-2-18
AACCAATTCTTTTTCCGGCCTTCCTTAA
9. _GC-01-41-2-18
AAGGAA______AAAA___CC___AAGGAAAA
10. _1214_4
AA_________CT______CC______TTCC___AA
11. _1214_6
AA_________CT______CC______TTCC___AA
12. _1214_9
AA_________CT______CC______TTCC___AA
13. _1214_10
AA_________CT______CC______TTCC___AA
14. _1214_12_>_F
AA_________CT______CC______TTCC___AA
15. _1214_13_>_F
AA_________CT______CC______TTCC___AA
16. _1214_2_>_FP
AA_________CT______CC______TTCC___AA
17. _1214_8_>_FP
AA_________CT______CC______TTCC___AA
18. _Cabiria
AA_________TT______CC______TTCC___AA
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96   
1. _GC-01-041-2-18
GGTTTTCCGGAGTTCCAAACAAAAX_XX_X
2. _GC-01-041-2-18
GGTTTTCCGGAGTTCCAAACAAAAX_XX_X
3. _GC-01-041-2-18
GGTTTTCCGGAGTTCCAAACAAAAX_XX_X
4. _GC-01-041-2-18
GGTTTTCCGGAGTTCCAAACAAAAX_XX_X
5. _GC-01-041-2-18
GGTT___CCGGAGTTCCAAACAAAAX_XX_X
6. _GC-01-041-2-18
GGTT___CCGGAGTTCCAAACAAAAX_XX_X
7. _GC-01-041-2-18
GGTTTTCCGGAGTTCCAAACAAAAX_XX_X
8. _GC-01-041-2-18
GGTTTTCCGGAGTTCCAAACAAAAX_XX_X
9. _GC-01-41-2-18
GGAAAAGGCCAGAACC___ACAAAAX_XX_X
10. _1214_4
___TT___CCGGAGTT_______________X_XX_X
11. _1214_6
___TT___CCGGAGTT_______________X_XX_X
12. _1214_9
___TT___CCGGAGTT_______________X_XX_X
13. _1214_10
___TT___CCGGAGTT_______________X_XX_X
14. _1214_12_>_F
___TT___CCGGAGTT_______________X_XX_X
15. _1214_13_>_F
___TT___CCGGAGTT_______________X_XX_X
16. _1214_2_>_FP
___TT___CCGGAGTT_______________X_XX_X
17. _1214_8_>_FP
___TT___CCGGAGTT_______________X_XX_X
18. _Cabiria
___TT___TTGGAGTT_______________X_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._SIAL_169 GC-01-041-2-18
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP1
 Mars, 2018
2._SIAL_169 GC-01-041-2-18
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
3._SIAL_169 GC-01-041-2-18
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
4._SIAL_169 GC-01-041-2-18
Location: Tree: 8
Notes: 8 > FP4
 Mars, 2018
5._SIAL_169 GC-01-041-2-18
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
6._SIAL_169 GC-01-041-2-18
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
7._SIAL_169 GC-01-041-2-18
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP2
 Mars, 2018
8._SIAL_169 GC-01-041-2-18
Location: Tree: 13
Notes: 13 > FP3
 Mars, 2018
9._SIAL_169 GC-01-41-2-18
Location: Field: 1, Block: 2, Rep: 14, Tree: 4
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018
10._SIAL_169
Location: 1214 4
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
11._SIAL_169
Location: 1214 6
 Dapeng Zhang, 2016
12._SIAL_169
Location: 1214 9
 Dapeng Zhang, 2016
13._SIAL_169
Location: 1214 10
 Dapeng Zhang, 2016
14._SIAL_169
Location: 1214 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016
15._SIAL_169
Location: 1214 13 > F
 Dapeng Zhang, 2016
16._SIAL_169
Location: 1214 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
17._SIAL_169
Location: 1214 8 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica

18._SIAL_169
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP497 30TcSNP521
31TcSNP529 32TcSNP534 33TcSNP547 34TcSNP560 35TcSNP561
36TcSNP577 37TcSNP591 38TcSNP602 39TcSNP606 40TcSNP619
41TcSNP645 42TcSNP653 43TcSNP689 44TcSNP701 45TcSNP702
46TcSNP723 47TcSNP731 48TcSNP751 49TcSNP776 50TcSNP799
51TcSNP823 52TcSNP836 53TcSNP860 54TcSNP872 55TcSNP878
56TcSNP891 57TcSNP894 58TcSNP899 59TcSNP917 60TcSNP929
61TcSNP944 62TcSNP953 63TcSNP994 64TcSNP998 65TcSNP999
66TcSNP1034 67TcSNP1041 68TcSNP1060 69TcSNP1062 70TcSNP1063
71TcSNP1075 72TcSNP1096 73TcSNP1111 74TcSNP1126 75TcSNP1144
76TcSNP1149 77TcSNP1156 78TcSNP1165 79TcSNP1175 80TcSNP1242
81TcSNP1253 82TcSNP1270 83TcSNP1309 84TcSNP1350 85TcSNP1383
86TcSNP1414 87TcSNP1439 88TcSNP1442 89TcSNP1458 90TcSNP1484
91TcSNP1520 92Tcm001s00947643 93Tcm002s20575712 94Tcm003s01336581 95Tcm003s07402719
96Tcm006s26664133