SNP Profiles of SIAL 70   View Data

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
CCCCAAAAAAGGAACCAAGGAGAAAACC
1._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
2._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAG_TTGG
3._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
4._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
5._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
6._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
7._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
8._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
9._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
10._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
11._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
12._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
13._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
14._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
15._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
16._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
17._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
18._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
19._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
20._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
21._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
22._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
23._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
24._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
25._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
26._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
27._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
28._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
29._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
30._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
31._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
32._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
33._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
34._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
35._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
36._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
37._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
38._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
39._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
40._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
41._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
42._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
43._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
44._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
45._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
46._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
47._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
48._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
49._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
50._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
51._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
52._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
53._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
54._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
55._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
56._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
57._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
58._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
59._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
60._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
61._SIAL_70
_____CCAA_AA_____
62._GC-01-039-2-16
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
63._GC-08-154-3-53
CCCCAAAATTCCAAGGAACCAGTTTTGG
 1516171819202122232425262728
_Input profile
AAAAGGAAAAGGAAAACCGGCCAAAAGG
1._SIAL_70
_TTCC_AA___CCCCGGAATT_
2._GC-08-154-3-53
_TTCCTTAAGG_TTCCCCGGAATT_
3._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATT_
4._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
5._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
6._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATT_
7._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
8._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
9._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
10._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
11._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
12._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
13._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
14._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
15._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
16._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
17._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
18._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
19._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
20._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
21._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
22._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
23._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
24._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
25._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
26._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
27._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
28._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
29._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
30._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
31._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
32._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
33._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
34._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATT_
35._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATT_
36._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
37._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
38._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
39._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
40._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
41._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
42._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
43._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
44._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
45._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
46._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
47._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
48._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
49._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
50._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
51._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
52._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
53._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
54._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
55._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
56._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
57._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
58._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
59._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
60._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAGTTCC
61._SIAL_70
_TTCC_AA_TT_CCCCGGAATTCC
62._GC-01-039-2-16
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
63._GC-08-154-3-53
TTTTCCTTAAGGTTTTCCCCGGAATTCC
 2930313233343536373839404142
_Input profile
AATTGGAAGGAAGGGGGGCCTTTTGGGG
1._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
2._GC-08-154-3-53
TT_GGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
3._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
4._SIAL_70
TT__AA_AA_CCGG__TT__
5._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
6._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
7._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
8._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
9._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
10._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
11._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
12._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
13._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
14._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
15._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
16._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
17._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
18._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
19._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
20._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
21._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
22._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
23._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
24._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
25._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
26._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
27._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
28._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
29._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
30._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
31._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
32._GC-01-039-2-16
TTAAGGAA_AAGGCCGGGGAATTGGGG
33._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
34._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
35._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
36._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
37._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
38._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
39._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
40._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
41._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
42._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
43._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
44._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
45._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
46._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
47._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
48._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
49._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
50._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
51._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
52._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
53._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
54._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
55._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
56._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
57._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
58._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
59._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
60._SIAL_70
TT__AACCAA_CCGG__TT__
61._SIAL_70
TT__AACC__CCGG__TT__
62._GC-01-039-2-16
TTAAGGAACC_GGCCGGGGAATTGGGG
63._GC-08-154-3-53
TTAAGGAACCAAGGCCGGGGAATTGGGG
 4344454647484950515253545556
_Input profile
AAAAGGGGGGTTGGGGCCCCGGAAAACC
1._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
2._GC-08-154-3-53
AA_GGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
3._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
4._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
5._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
6._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
7._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
8._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
9._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
10._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
11._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
12._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
13._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
14._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
15._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
16._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
17._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
18._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
19._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
20._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
21._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
22._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
23._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
24._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
25._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
26._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
27._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
28._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
29._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
30._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
31._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
32._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
33._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
34._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
35._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
36._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
37._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
38._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
39._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
40._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
41._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
42._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
43._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
44._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
45._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
46._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
47._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
48._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
49._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
50._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
51._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
52._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
53._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
54._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
55._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
56._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
57._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
58._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
59._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
60._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
61._SIAL_70
AA___GG____CC_TT_CC
62._GC-01-039-2-16
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
63._GC-08-154-3-53
AATTGGGGGGTTCC_CCCCGGTTAACC
 5758596061626364656667686970
_Input profile
ACGGAAAAGGAACCGGAAAAAAAAAACC
1._SIAL_70
___TT__GG_______
2._GC-08-154-3-53
_CCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
3._SIAL_70
AC__TT__GG_______
4._SIAL_70
AC__TT__GG_______
5._SIAL_70
AC__TT__GG_______
6._SIAL_70
AC__TT__GG_______
7._SIAL_70
AC__TT__GG_______
8._SIAL_70
AC__TT__GG_______
9._SIAL_70
AC__TT__GG_______
10._SIAL_70
AC__TT__GG_______
11._SIAL_70
AC__TT__GG_______
12._SIAL_70
AC__TT__GG_______
13._SIAL_70
AC__TT__GG_______
14._SIAL_70
AC__TT__GG_______
15._SIAL_70
AC__TT__GG_______
16._SIAL_70
AC__TT__GG_______
17._SIAL_70
AC__TT__GG_______
18._SIAL_70
AC__TT__GG_______
19._SIAL_70
AC__TT__GG_______
20._SIAL_70
AC__TT__GG_______
21._SIAL_70
AC__TT__GG_______
22._SIAL_70
AC__TT__GG_______
23._SIAL_70
AC__TT__GG_______
24._SIAL_70
AC__TT__GG_______
25._SIAL_70
AC__TT__GG_______
26._SIAL_70
AC__TT__GG_______
27._SIAL_70
AC__TT__GG_______
28._SIAL_70
AC__TT__GG_______
29._SIAL_70
AC__TT__GG_______
30._SIAL_70
AC__TT__GG_______
31._SIAL_70
AC__TT__GG_______
32._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
33._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTT_TTAAGG
34._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
35._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
36._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
37._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
38._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
39._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
40._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
41._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
42._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
43._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
44._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
45._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
46._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
47._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
48._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
49._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
50._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
51._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
52._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
53._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
54._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
55._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
56._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
57._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
58._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
59._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAA_GGGGTTTTTTTTAAGG
60._SIAL_70
AC__TT__GG_______
61._SIAL_70
AC__TT__GG_______
62._GC-01-039-2-16
ACCCTTTTAAAAGGGGTTTTTTTTAAGG
63._GC-08-154-3-53
ACCCTTTTAA_GGGGTTTTTTTTAAGG
 717273747576777879808182  
_Input profile
GGCCGGGGAACCAAGGGGAAAAGGX_XX_X
1._SIAL_70
_GGCC____GG_AATTGGX_XX_X
2._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACC_GGCCAATTGGX_XX_X
3._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
4._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
5._SIAL_70
_GGCC____GG_AATTGGX_XX_X
6._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
7._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
8._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
9._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
10._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
11._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
12._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
13._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
14._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
15._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
16._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
17._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
18._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
19._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
20._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
21._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
22._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
23._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
24._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
25._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
26._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
27._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
28._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
29._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
30._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
31._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
32._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
33._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
34._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
35._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
36._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
37._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
38._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
39._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
40._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
41._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
42._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
43._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
44._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
45._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
46._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
47._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
48._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
49._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
50._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
51._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
52._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
53._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
54._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
55._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
56._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
57._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
58._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
59._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACC_GGCCAATTGGX_XX_X
60._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
61._SIAL_70
_GGCC___TTGG_AATTGGX_XX_X
62._GC-01-039-2-16
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X
63._GC-08-154-3-53
_GGCCCCAACCTTGGCCAATTGGX_XX_X

Input profile: SIAL_70 GC-01-39-2-16

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 2, Rep: 12, Tree: 1
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018

1._SIAL_70

51.6 %
31 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 1
 Dapeng Zhang, 2016

2._SIAL_70 GC-08-154-3-53

51.4 %
72 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

3._SIAL_70

50 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 24
 Dapeng Zhang, 2016

4._SIAL_70

50 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 3
 Dapeng Zhang, 2016

5._SIAL_70

50 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 13
 Dapeng Zhang, 2016

6._SIAL_70

50 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 18
 Dapeng Zhang, 2016

7._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

8._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 6
 Dapeng Zhang, 2016

9._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 8
 Dapeng Zhang, 2016

10._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 11
 Dapeng Zhang, 2016

11._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 12
 Dapeng Zhang, 2016

12._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 13
 Dapeng Zhang, 2016

13._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 13
 Dapeng Zhang, 2016

14._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 14
 Dapeng Zhang, 2016

15._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 15
 Dapeng Zhang, 2016

16._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 16 > F
 Dapeng Zhang, 2016

17._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 5 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

18._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 7 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

19._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 9 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

20._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 4
 Dapeng Zhang, 2016

21._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 5
 Dapeng Zhang, 2016

22._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 7
 Dapeng Zhang, 2016

23._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 8
 Dapeng Zhang, 2016

24._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 10
 Dapeng Zhang, 2016

25._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 12
 Dapeng Zhang, 2016

26._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 14
 Dapeng Zhang, 2016

27._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 15
 Dapeng Zhang, 2016

28._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 16
 Dapeng Zhang, 2016

29._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 17
 Dapeng Zhang, 2016

30._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 19
 Dapeng Zhang, 2016

31._SIAL_70

48.6 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 23
 Dapeng Zhang, 2016

32._SIAL_70 GC-01-039-2-16

48.1 %
79 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

33._SIAL_70 GC-01-039-2-16

48.1 %
79 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

34._SIAL_70 GC-08-154-3-53

48.1 %
79 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 18
Notes: 18
 Mars, 2018

35._SIAL_70 GC-08-154-3-53

48.1 %
79 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 24
Notes: 24
 Mars, 2018

36._SIAL_70 GC-01-039-2-16

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

37._SIAL_70 GC-01-039-2-16

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5 > FP2
 Mars, 2018

38._SIAL_70 GC-01-039-2-16

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

39._SIAL_70 GC-01-039-2-16

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7 > FP4
 Mars, 2018

40._SIAL_70 GC-01-039-2-16

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9 > FP1
 Mars, 2018

41._SIAL_70 GC-01-039-2-16

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

42._SIAL_70 GC-01-039-2-16

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

43._SIAL_70 GC-01-039-2-16

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

44._SIAL_70 GC-01-039-2-16

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

45._SIAL_70 GC-01-039-2-16

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

46._SIAL_70 GC-01-039-2-16

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16 > FP3
 Mars, 2018

47._SIAL_70 GC-01-039-2-16

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

48._SIAL_70 GC-08-154-3-53

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

49._SIAL_70 GC-08-154-3-53

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

50._SIAL_70 GC-08-154-3-53

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

51._SIAL_70 GC-08-154-3-53

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

52._SIAL_70 GC-08-154-3-53

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

53._SIAL_70 GC-08-154-3-53

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

54._SIAL_70 GC-08-154-3-53

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

55._SIAL_70 GC-08-154-3-53

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

56._SIAL_70 GC-08-154-3-53

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 17
Notes: 17
 Mars, 2018

57._SIAL_70 GC-08-154-3-53

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 19
Notes: 19
 Mars, 2018

58._SIAL_70 GC-08-154-3-53

47.5 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 23
Notes: 23
 Mars, 2018

59._SIAL_70 GC-08-154-3-53

47.4 %
78 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

60._SIAL_70

47.1 %
35 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

61._SIAL_70

47.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 2
 Dapeng Zhang, 2016

62._SIAL_70 GC-01-039-2-16

46.8 %
79 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

63._SIAL_70 GC-08-154-3-53

46.8 %
79 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

 


  Key to SNP Markers

1Tcm001s00947643 2Tcm003s01336581 3Tcm003s07402719 4Tcm006s26664133 5TcSNP1034
6TcSNP1060 7TcSNP1062 8TcSNP1063 9TcSNP1075 10TcSNP1096
11TcSNP1111 12TcSNP1149 13TcSNP1156 14TcSNP1175 15TcSNP122
16TcSNP1253 17TcSNP1270 18TcSNP1309 19TcSNP1350 20TcSNP1383
21TcSNP1414 22TcSNP1439 23TcSNP144 24TcSNP1442 25TcSNP1458
26TcSNP1484 27TcSNP150 28TcSNP151 29TcSNP1520 30TcSNP154
31TcSNP174 32TcSNP193 33TcSNP226 34TcSNP230 35TcSNP240
36TcSNP242 37TcSNP25 38TcSNP28 39TcSNP316 40TcSNP32
41TcSNP329 42TcSNP364 43TcSNP372 44TcSNP413 45TcSNP418
46TcSNP42 47TcSNP429 48TcSNP430 49TcSNP448 50TcSNP497
51TcSNP521 52TcSNP529 53TcSNP547 54TcSNP560 55TcSNP561
56TcSNP577 57TcSNP591 58TcSNP60 59TcSNP602 60TcSNP619
61TcSNP653 62TcSNP689 63TcSNP723 64TcSNP731 65TcSNP75
66TcSNP751 67TcSNP776 68TcSNP799 69TcSNP823 70TcSNP836
71TcSNP860 72TcSNP872 73TcSNP891 74TcSNP894 75TcSNP899
76TcSNP90 77TcSNP917 78TcSNP929 79TcSNP944 80TcSNP953
81TcSNP994 82TcSNP998